Wat is het Participatiefonds van Koepel Grave van Mooiland?

Er is een overkoepelend orgaan van lokale huurdersorganisaties van Mooiland. Dit is de huurderskoepel Grave. De Koepel vertegenwoordigt de huurders van Mooiland in de 11 gemeenten in Noordoost Brabant en Gennep (het kerngebied).

De Koepel vindt het belangrijk dat de huurders van Mooiland betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving. Als bewoners er samen de schouders onder zetten om de leefbaarheid te verbeteren, levert dat positieve energie op. Via die positieve energie kan er veel bereikt worden om van alles te verbeteren in buurten en wijken. Om verbeteringen in de woonomgeving mogelijk te maken heeft Koepel Grave het participatiefonds in het leven geroepen. Via dit fonds wil Koepel Grave allerlei projecten mogelijk maken, waarbij bewoners samen werken aan het plezierig wonen en samenleven. 

Wij dagen u uit!

Bewoners kunnen zelf veel doen voor hun eigen woonomgeving. Koepel Grave wil bewoners uitdagen deze verantwoordelijkheid op te pakken en zelf aan de slag te gaan. Om dit mogelijk te maken is het participatiefonds ingesteld. Dit fonds zetten we dus in om aanvragen van huurders van Mooiland te kunnen honoreren.

Mogelijke participatieprojecten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn:

  • initiatieven van bewoners om de fysieke kwaliteit van het wonen en de woonomgeving te verbeteren,
  • initiatieven van bewoners om sociale aspecten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid te verbeteren.

Het maximale bedrag dat we vanuit het Participatiefonds voor een project toe kennen is € 6.000,–

Wat moet u doen om in aanmerking van het fonds te komen?

U kunt uw idee indienen bij het fonds. U kunt dit doen door het formulier dat u via de volgende link “Plan van Aanpak Leefbaarheidsproject.docx” vindt in te vullen en te retourneren aan ons. Dit kunt u doen door het ingevulde Word-bestand te mailen naar: Koepelgrave@ziggo.nl. Daarna wordt uw idee op de site van het Participatiefonds geplaatst. Op de site kunnen uw buurtgenoten/anderen reageren op uw idee en aangeven of dit een goed idee is en of kunnen zij uw idee eventueel aanscherpen of aanvullen of nieuwe suggesties doen.

Ten slotte zal de Koepel op basis van de reacties een besluit nemen over uw voorstel en aangeven of hiervoor en onder welke voorwaarde een bijdrage wordt toegekend.