Kamer: behandel woonwetten snel

Politiek en beleid De Woonbond roept de nieuwe Tweede Kamer op drie wetten die nodig zijn om de wooncrisis aan te pakken zo snel mogelijk te behandelen.

Stoelen in lege Tweede Kamer
De nieuwe Tweede Kamer bepaalt deze week welke wetten ze gaan behandelen.CC BY 4.0 Jeroen van der Meyde

Het gaat om de Wet Betaalbare huur, de Wet Regie Volkshuisvesting en om een wijziging van de Wet op de Huurtoeslag. De Kamer kan besluiten wetten controversieel te verklaren. Ze worden dan niet behandeld tot er een nieuw kabinet is. Daar kunnen huurders en woningzoekenden niet op wachten. Bovendien is de Tweede Kamer niet demissionair. Zij kunnen de wetten gewoon behandelen.

Woekerprijzen aanpakken

De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat meer woningen een maximaal toegestane huurprijs krijgen die een relatie heeft met de kwaliteit van de woning. Voor een deel van de woningen is dat nu al zo. Woningen krijgen punten voor voorzieningen (zoals bijvoorbeeld energielabel of vierkante meters). Het aantal punten levert een maximale huurprijs op. Tot 142 punten. Daarboven mag een huisbaas vragen wat hij wil. Met de Wet betaalbare huur gaat de grens omhoog naar 187 punten. Dat betekent dat meer huurders bescherming kregen tegen torenhoge prijzen die los staan van de kwaliteit. Ook maakt de wet het mogelijk om verhuurders die te hoge huurprijzen vragen te straffen met boetes.  

De Woonbond vindt dat het wetsvoorstel nog steeds te hoge huurprijzen toestaat, maar vindt de wet ook een belangrijke stap in de goede richting.

Meer sociale huur bouwen

Met de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting moeten gemeenten met weinig sociale huur meer bijbouwen.  In gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten minstens 30% van de nieuwbouw  sociale huur zijn.

De Woonbond vindt dat dit percentage hoger moet zijn, maar vindt het goed dat gemeenten die achterblijven verplicht worden meer sociale huur te bouwen

Meer recht op huurtoeslag

In het voorstel dat de Wet op de huurtoeslag wijzigt staat onder andere:

  • dat jonge huurders (onder de 23 jaar) hetzelfde recht krijgen op huurtoeslag als oudere huurders.
  • dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur ook huurtoeslag kunnen krijgen. Met ‘hoge huur’ wordt dan een huurprijs boven de liberalisatiegrens bedoeld. In 2024 ligt die grens op € 879,66.
  • dat servicekosten niet meer vergoed worden door de huurtoeslag. De zogenaamde ‘subsidiabele servicekosten‘ vervallen dan.

De wet gaat sowieso niet in voor 2025. 

De Woonbond vindt het goed dat jongeren volledig recht krijgen op huurtoeslag. Eigenlijk zou dat vanaf 18 jaar het geval moeten zijn. Ook is het goed dat huurders met een hele hoge huur en een laag inkomen recht krijgen op huurtoeslag. Het niet langer vergoeden van servicekosten pakt slecht uit voor huurders. Daar is de Woonbond op tegen.