Woonbondjongeren gelanceerd op Instagram

Het nieuwe Instagramaccount Woonbondjongeren richt zich op jong hurend en woningzoekend Nederland. De lancering hiervan is het begin van veel Woonbondacties voor en door jongeren.

Met Woonbondjongeren streven wij ernaar de stem van jong hurend en woningzoekend Nederland te vertegenwoordigen en deze jongeren te betrekken in het publieke debat over volkshuisvesting. De kick-off van Woonbondjongeren was afgelopen week, met de lancering van het nieuwe Instagramaccount. 

Positie van jongeren in volkshuisvesting

Jongeren gaan op latere leeftijd uit huis en stellen belangrijke keuzes uit, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal jongeren dat huurt van een corporatie krimpt, waar het aantal jongeren dat in de private sector huurt juist stijgt. Dit terwijl daar de kosten het hoogst zijn. Ook het gedeelte jongeren dat graag wil verhuizen naar een andere woning maar geen geschikt alternatief kan vinden, is in de afgelopen jaren flink gestegen.

Woonbond betrekt jongere doelgroep

Daarom wil de Woonbond jongeren betrekken bij het oplossen van de wooncrisis. We doen dit door evenementen te organiseren voor jongeren, door samenwerkingen aan te gaan met andere jongerenorganisaties en door zichtbaar te zijn op social media. Samen maken wij een vuist richting de politiek.

Politiek Jongerendebat

Op 8 november organiseert de Woonbond een politiek jongerendebat in café Ubica in Utrecht. Hierbij debatteren verschillende jongerenpartijen over hoe jongeren een volwaardige plek krijgen op de volkshuisvestingsagenda. BNNVara presentatrice Amber Kortzorg(externe link) leidt het debat, dit start om 19.00 uur zal rond 21.30 uur eindigen. Entree is gratis en op basis van aanmelding. Dus ben jij of ken jij jongeren voor wie dit debat interessant is, praat dan met ons mee op 8 november!