Ledenvergadering Huurdersvereniging Gennep

GENNEP| Op woensdag 11 maart 2020 houdt Huurdersvereniging Gennep weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering presenteert Gijs Gerrits, programmamanager Duurzaamheid bij Mooiland, een themabijeenkomst over duurzaamheid.

Door Dorry Smeets

Gijs Gerrits (links) in overleg met bestuursleden Marion Scholten en Cees De Roij (foto: Dorry Smeets)

Huurdersvereniging Gennep (HVG) behartigt de belangen van alle huurders van Woningcorporatie Mooiland in Gennep en telt ongeveer 200 leden. Jaarlijks wordt de ledenvergadering goed bezocht. De bijeenkomst van 11 maart vindt plaats bij 4Events (Pica Mare) aan Picardie 36 in Gennep en begint om 20.00 uur. Gijs Gerrits van Mooiland zal de aanwezigen informatie geven over duurzaamheid. Belangrijke thema’s als energiebesparing en ‘van het gas af gaan’ komen daarbij aan de orde. Ook wordt er gesproken over klimaatadaptatie, de aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat. Duurzaamheid heeft uiteraard ook te maken met de keuze van materialen. Gijs zal deze avond de huurders meenemen in de trajecten die eraan komen, met hen van gedachten wisselen en vragen beantwoorden. Van de energiecoaches van Koepel Grave ontvangen de huurders een flyer waarin staat hoe zij deze gratis in kunnen schakelen.

Ledenvergadering

Na de presentatie vindt de algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur legt hierin onder andere verantwoording af over het financiële beleid. Er wordt daarnaast ingegaan op het Jaarverslag van 2019 en het Activiteitenplan van 2020. Tevens geeft voorzitter Marion Scholten toelichting op de zogenoemde Prestatieafspraken. Dit zijn afspraken over verschillende aspecten van wonen, die gemaakt zijn tussen de gemeente Gennep, Mooiland en HVG. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje. Bent u lid van HVG en geïnteresseerd in bovenstaande: u bent van harte welkom! Nog geen lid? Aanmelden kan via www.huurdersvereniginggennep.nl