Huurtoeslag

Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, kom je soms in aanmerking voor huurtoeslag. Deze vraag je aan bij de Belastingdienst. De toeslag voor als je alleen woont is maximaal €368 per maand en als je samenwoont maximaal €321 per maand. In 2020 komen meer mensen dan voorheen voor huurtoeslag in aanmerking. 

Asha Stuivenwold, Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:9 januari 2020

Artikel huurtoeslag
 1. Huurtoeslaggrens alleenwonende
 2. Huurtoeslaggrens samenwonenden
 3. Huur voor huurtoeslag
 1. Huurtoeslag aanvragen
 2. Huurtoeslag ontvangstdata

De huur (kale huurprijs inclusief bepaalde servicekosten) die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven om huurtoeslag te kunnen aanvragen. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden. De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de huurprijs, je leeftijd en inkomen, maar ook naar je vermogen. Woon je samen, dan tellen ook het inkomen en vermogen mee van je toeslagpartner en medebewoners. Er is in 2020 geen harde inkomensgrens meer waarboven je recht op huurtoeslag abrupt vervalt. De huurtoeslag bouwt langzaam af hoe hoger je inkomen wordt.

Check of je een toeslagpartner hebt.

Huurtoeslaggrens alleenwonende

Woon je alleen? Dan gelden in 2020 de volgende voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van je leeftijd. Had jij op 1 januari van 2020 de AOW-leetijd, dan gelden voor jou de voorwaarden voor AOW-leeftijd of ouder. 

LeeftijdRekenhuur per maandVermogen
Jonger dan 18 jaar*Minimaal €232,65
Maximaal €432,51
Maximaal €30.846
18 tot 23 jaar **Minimaal €232,65
Maximaal €432,51
Maximaal €30.846
23 jaar tot AOW-leeftijdMinimaal €232,65
Maximaal €737,14
Maximaal €30.846
AOW-leeftijd of ouderMinimaal €230,83
Maximaal €737,14
Maximaal €30.846

*Normaal kun je alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je soms toch huurtoeslag krijgen. Namelijk als:

 • je beide ouders zijn overleden;
 • je getrouwd bent (geweest) of je geregistreerde partner bent (geweest);
 • je een kind hebt.

** Voor het bepalen van de hoogte van je vermogen voor de toeslagen tellen ook je groene beleggingen mee. Hoewel deze belastingvrij zijn voor box 3, beïnvloeden ze dus wel je recht op toeslag. 

Huurtoeslaggrens samenwonenden

Je kunt samenwonen met een toeslagpartner, maar ook met medebewoners. Is dat het geval, dan telt niet alleen je eigen inkomen mee, maar ook dat van je toeslagpartner en medebewoners. Het inkomen van een onderhuurder telt niet mee. Had jij, je toeslagpartner of medebewoner op 1 januari van 2020 de AOW-leeftijd, dan gelden voor jou de voorwaarden voor AOW-leeftijd of ouder. 

LeeftijdRekenhuur per maandVermogen per persoon**
Jonger dan 18 jaar*Minimaal €232,65
Maximaal €432,51
Als je een kind hebt maximaal €737,14
Maximaal €30.846
18 tot 23 jaar***Minimaal €232,65
Maximaal €432,51
Als je een kind hebt maximaal €737,14
Maximaal €30.846
23 jaar tot AOW-leeftijdMinimaal €232,65
Maximaal €737,14
Maximaal €30.846
AOW-leeftijd of ouderMinimaal €229,02
Maximaal €737,14
Maximaal €30.846

*Normaal kun je alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Zijn jij en je toeslagpartner en je medebewoner allemaal jonger dan 18 jaar, dan kun je soms toch huurtoeslag krijgen. Namelijk als:

 • je beide ouders zijn overleden;
 • je getrouwd bent (geweest) of je geregistreerd partner bent (geweest);
 • je een kind hebt.

**Als je samen met je toeslagpartner aangifte inkomstenbelasting doet, mag je jullie vermogensvrijstellingen bij elkaar optellen. Je mag dan dus samen in totaal €61.692 aan vermogen hebben. 

***Als jij of iemand anders in jouw huishouden gehandicapt is en iedereen is jonger dan 23 jaar, dan is de maximale huur voor de huurtoeslag €737,14.

Let op: 

 • Als je aangifte inkomstenbelasting doet, kun je in box 3 een vrijstelling krijgen voor groene beleggingen. Maar voor de huurtoeslag geldt deze vrijstelling niet. Tel daarom je groene beleggingen mee als vermogen.
 • De peildatum of je te veel vermogen hebt voor het ontvangen van huurtoeslag ligt op 1 januari van het jaar waarin je toeslag krijgt. Het gaat dan om je bezittingen minus je schulden, net als in box 3. Heb je op 1 januari tijdelijk veel geld op je rekening staan, bijvoorbeeld door een uitkering uit een brandverzekering, dan kun je de toeslag voor het hele jaar kwijtraken. Ook al geef je dat geld (kort) na de jaarwisseling weer uit. Er geldt helaas geen uitzondering. 

Tip:

Woont in je huis een (pleeg)kind van je, je toeslagpartner of een medebewoner die jonger is dan 23 jaar? Dan telt de eerste €4964 van zijn of haar inkomen niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Studiefinanciering telt niet als inkomen. 

Huur voor huurtoeslag

‘Rekenhuur’ is het bedrag van de kale huur plus de servicekosten. Je vindt de kale huur in je huurcontract of in een officiële brief over de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij tel je de servicekosten, maar maximaal €12 per rubriek. Voor servicekosten gelden dus speciale regels voor de huurtoeslag. Er zijn 4 rubrieken:

 1. servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 3. huismeesterkosten
 4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

Je moet de werkelijke kosten opgeven, met een maximum van €12 per rubriek. Je kunt dus maximaal €48 meerekenen.

Voorbeeld:

Je betaalt de volgende servicekosten:Werkelijke kosten:Opgeefbare kosten:
Schoonmaak
gemeenschappelijke ruimten
€15€12
Energiekosten
gemeenschappelijke ruimten
€11€11
Kosten voor
dienst- en recreatieruimten
€18€12
Totaal€44€35

Als de totale rekenhuur onder de maximale huurgrens zit, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.  

Huurtoeslag aanvragen

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen moet je in een zelfstandige woning wonen. Dit houdt in dat je dan een eigen wc, keuken en woon(slaap)kamer moet hebben. Daarnaast moet je een voordeur hebben waar alleen jij gebruik van maakt en die van binnen en buiten op slot gedaan kan worden. Wanneer je in een gedeeld studentenhuis woont of op kamers kom je dus niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen? Vul de proefberekening voor huurtoeslag in, dan weet je het direct. Als je recht hebt op huurtoeslag, kun je dit aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen.

Kom je erachter dat je al lang recht had op huurtoeslag? Je kunt huurtoeslag ook achteraf nog aanvragen. Dat kan tot 1 september van het jaar erna. Als je uitstel hebt aangevraagd voor de inkomstenbelasting, heb je soms nog iets langer de tijd.

Soms volgt er uit een ‘proefberekening toeslagen’ dat je geen recht hebt op huurtoeslag of heeft de Belastingdienst de aanvraag zelfs afgewezen. Maar er zijn best wat uitzonderingssituaties waardoor je tóch recht kunt hebben op (hogere) huurtoeslag. Ga na of een van deze uitzonderingen voor jou van toepassing is.

Huurtoeslag ontvangstdata

Heb je recht op huurtoeslag, dan kun je dat op je rekening verwachten rond de 20e van iedere maand. Op de website van de Belastingdienst vind je de betaaldata voor huurtoeslagen.