Jubilerende Huurdersvereniging nodigt u uit!  

Gennep | Het zal u inmiddels niet ontgaan zijn dat Huurdersvereniging Gennep (HVG) 25 jaar bestaat. Het bestuur van HVG wil dit vieren met de huurders van Mooiland in Gennep en uiteraard ook met speciale gasten. Er waren veel voorbereidingen, maar op 14 april is het dan zover: bij Zaal Pica Mare zal een feest plaatsvinden, dat zijn weerga niet kent. 

Door Dorry Smeets

Vond in juli 1998 de informatieve oprichtingsvergadering plaats; in januari 1999 werden de statuten ondertekend en was het bestaan van HVG een feit. Marion Scholten zat vanaf het begin in het bestuur en is ook zo lang voorzitter. Ze kan zich die tijd nog goed herinneren: “Wij zijn ontstaan door een fusie van Steendal en Maasland”, herinnert zij zich. “Op voorwaarde dat er dat jaar geen huurverhoging zou komen, zijn we akkoord gegaan met deze fusie. Dat is gelukt. Zeker Jan Meuesen en Ria Vullings hebben in die beginperiode een grote rol gespeeld.” Secretaris Silvia Berends zit vanaf november 2022 in het bestuur, maar is niet minder enthousiast. “We zijn zonder uitzondering harde werkers, verdeeld over allerlei werkgroepen en hebben uiteraard een vertegenwoordiging in De Koepel, waar overleg plaatsvindt over het beleid van Mooiland.” Waar Marion aan toevoegt: “Wij kunnen echt invloed uitoefenen; je moet ons zien als de luis in de pels”. Sinds vorige week is het bestuur uitgebreid met twee aspirant-leden: Frank van Beers en Ton Roosenboom. Iedereen is blij met deze aanvulling. 

Het feest

Het jubileumfeest belooft geweldig te worden. Silvia: “Aan alles en iedereen is gedacht: er is plezier voor jong en oud. Om een paar dingen op te noemen: voor de kinderen is er een springkussen, zij kunnen geschminkt worden en mogen een kleurplaat inkleuren, waar ook nog een prijsje aan vastzit. Iedereen die daar zin in heeft mag onder begeleiding een vogelhuisje maken en kan op de plaat vastgelegd worden door een echte cartoonist. Daarnaast is er een loterij met prachtige prijzen. Een van de hoofdprijzen is een boodschappenpakket, gesponsord door Albert Heijn Gennep. De hele middag is er gezellige muzikale ondersteuning door deejay Jarno. Uiteraard wordt er ook voor lekker eten en drinken gezorgd.” zorgen we ook

Opgeven

Afgelopen weekend hebben alle Gennepse huurders van Mooiland een uitnodiging in de brievenbus gekregen voor het jubileumfeest op 14 april, dat tussen 13.00 en 17.00 uur plaatsvindt in Zaal Pica Mare. Marion: “Wie zeker wil zijn van een plaatsje, moet zich vóór 31 maart – via het bijgevoegde strookje of via de e-mail – opgeven. Want vol=vol! Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 maart is hier ook over gesproken en we merkten toen al hoe enthousiast de aanwezigen waren. De verwachting is dan ook dat het storm zal gaan lopen. We kijken er echt naar uit!”