Nieuwsbrief April/Mei 2022

Nieuwsbrief april 2022

Gelukkig zijn de meeste coronaperikelen achter de rug en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Het is daarom ook mogelijk om binnenkort een ledenvergadering te houden. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief. Tevens gaan we in op de plaatsing van biebkastjes, de renovatie van woningen in Gennep en de huurverhoging. In de bijgeleverde Huurwijzer van de Woonbond vindt u hier alle informatie over.
Het bestuur van Huurdersvereniging Gennep wenst u veel leesplezier.

Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan de ledenvergadering van maart 2020 zou Gijs Gerrits, programmamanager Duurzaamheid bij Mooiland, een themabijeenkomst over dit onderwerp presenteren. Door corona is dit echter niet doorgegaan. Daarom is Gijs opnieuw uitgenodigd: op 11 mei a.s. om 20.00 uur neemt hij u mee in thema’s als energie- besparing, ‘van het gas af gaan’, de aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat en de lopende trajecten. Aansluitend vindt – ook bij 4 Events – de ledenvergadering plaats waarin Marian Beelen en Joop Wolters zich zullen voorstellen als nieuwe bestuursleden.

Huurverhoging

De Woonbond laat in een persbericht weten dat er veel nieuwe regels zijn wat betreft de jaarlijkse huurverhoging. Voor sociale huurders geldt dat de huur dit jaar maximaal met 2,3 % mag stijgen, tenzij ze in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lagere huur. Dat kan alleen bij sociale huurders in een zelfstandige woning.

Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen een- en meerpersoonshuishoudens. Afhankelijk van het inkomen kan de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal € 50,- of maximaal € 100,- zijn.

Voor alleenwonenden betekent dit: bij een inkomen tussen
€ 47.948 en € 56.527→€ 50,- huurverhoging; hoger dan
€ 56.527→€ 100,- huurverhoging. Voor niet alleenwonenden is dit: bij een inkomen tussen € 55.486 en € 75.369→€ 50,- huurverhoging; hoger dan € 75.369→€ 100,- huurverhoging. Voor huurders in een zelfstandige huurwoning met een huurprijs

onder de € 300,- geldt dat de maandhuur met maximaal € 25,- euro omhoog mag. Wilt u weten of de voor u voorgestelde huurverhoging correct is? Kijk dan op checkhuurverhoging.nl. Meer informatie vindt u ook in de bijgeleverde Huurwijzer.

Biebkastjes door Buurt Ideeënfonds

Wie als huurder een leuk plan heeft voor de leefomgeving, kan dit indienen bij Koepel Grave. Al veel ideeën zijn ingebracht en uitgevoerd. In coronatijd was dit echter een stuk ingewikkelder. Bedacht is daarom dat huurders uit het hele werkgebied zich via Facebook konden opgeven voor een zogenoemd ‘biebkastje’. Buurtbewoners kunnen hier boeken lenen en ruilen. De kastjes zijn gemaakt en geplaatst door Vluchtelingenwerk; het schilderwerk is door Dichterbij gedaan. Tien mensen werden ingeloot. Marion Peeters en Anita Peters uit de Prinses Beatrixstraat behoorden tot de gelukkigen: bij nummer 14 hangt nu een prachtig kastje, dat ze gevuld hebben met diverse genres boeken. Via het Mooilands infoblad ‘Mooi aan de wand’ zullen binnenkort nog tien exemplaren verloot worden.

V.l.n.r.: Marion Scholten, Marion Peeters en Anita Peters

Renovatie woningen Prinsessenbuurt e.o.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er sinds een paar maanden een grootschalige renovatie plaatsvindt in de Prinsessenbuurt, de Bergstraat, de Martinusstraat, de Loodsstraat, de Wagenstraat en de Picardie. 73 woningen krijgen nieuwe voordeuren, badkamers, keukens, dakgoten en regenpijpen. Daarnaast komt er een mechanische afzuiging in de keuken, badkamer en toilet. Duurzaamheid speelt bij de renovatie een grote rol. Zo worden er zonnepanelen geplaatst, komen er dak- en spouwisolatie en

dubbele HR++ beglazing. Het is de bedoeling dat de woningen hierdoor het energielabel A krijgen. Als berekend is wat de financiële besparingen zijn van de isolatie, volgt een kleine huurverhoging. Overleg over de renovatie vindt plaats in de Klankbordgroep, waarin niet alleen 9 huurders zitten, maar ook Nico Althuizen van Nijhuis Bouw en Claudia Slot van Mooiland. Eigenaren van naastgelegen koopwoningen hebben gedeeltelijk mee kunnen profiteren met het project. Te denken valt aan dak- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen.

Bewonerscommissies

Huurdersvereniging Gennep heeft een werkgroep die voor input zorgt voor de Prestatieafspraken met Mooiland en de gemeente Gennep. Om nog beter te weten wat er overal speelt, zou het wenselijk zijn als ieder appartementencomplex een bewonerscommissie heeft. Wilt u meedenken en heeft u interesse om een bewonerscommissie op te zetten of hieraan deel te nemen, laat het weten via info@huurdersvereniginggennep.nl.

Redactie en fotografie: Dorry Smeets Communicatie & Journalistiek