Kamer geeft voorrang aan belangrijke woonwetten

Na meerdere oproepen van de Woonbond en andere maatschappelijke organisaties heeft de Tweede Kamer deze week besloten om nieuwe wetgeving over wonen níet controversieel te verklaren. Dat is goed nieuws.

Plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
CC BY 4.0 Jeroen van der Meyde/Tweede Kamer 

De val van het kabinet Rutte IV had tot uitstel en zelfs afstel kunnen leiden voor onder meer de nieuwe Wet Betaalbare huur en de Wet Versterking regie volkshuisvesting. Maar deze week heeft de Tweede Kamer besloten dat deze wetten dit najaar nog door de huidige Tweede Kamer behandeld mogen worden.

Belangrijk voor huurders en woningzoekenden

Met de Wet Betaalbare huur krijgen de meeste vrije sectorwoningen een maximale huurprijs die met de kwaliteit samenhangt. En de Wet Versterking regie volkshuisvesting verplicht gemeenten minimaal 30% sociale huur te realiseren in de nieuwbouwplannen.

Maximering huurverhoging vrije sector

Een ander voorstel dat ook geen uitstel krijgt, is de verlenging van de tijdelijke Wet Nijboer. Zonder deze verlenging zal de wettelijke maximering van de huurverhoging in de vrije sector volgend jaar vervallen. Om een huurexplosie te voorkomen, moet de Kamer tijdig besluiten om de Wet Nijboer te verlengen.

Oproep aan Tweede Kamer bleek succesvol

Samen met woningcorporaties, opvangorganisaties en belangenorganisaties voor daklozen stuurde de Woonbond een brief aan de Tweede Kamer. Daarin deden zij met succes een oproep om deze belangrijke regelgeving over wonen niet uit te stellen.

Geen garantie voor tijdige besluitvorming

Toch blijft het spannend of de huidige Tweede Kamer erin slaagt nog voor de verkiezingen te stemmen over deze wetsvoorstellen. Eind oktober begint namelijk al het zogeheten verkiezingsreces. Als wetgeving vanwege een te volle agenda voor die tijd niet behandeld is, zal deze toch pas op het bordje komen van de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer.