HUURDERSVERENIGINGEN MAKEN AFSPRAKEN

Op vrijdag 14 juli 2023 hebben Mooiland en Destion, twee woningcorporaties in Gennep, samen met de Huurdersraad Destion en de Huurdersvereniging Gennep afspraken gemaakt voor het jaar 2023. De gemeente Gennep werd vertegenwoordigd door wethouder Peter Stevens. 

Deze afspraken, die gaan over diverse onderwerpen zoals duurzaamheid en de kwaliteit van woningen, markeerden een belangrijk moment omdat dit de eerste keer was dat Mooiland en Destion gezamenlijke prestatieafspraken maakten met zowel de gemeente als de huurdersverenigingen.

De nieuwe afspraken hebben een meerjarig karakter en gelden voor de periode 2023-2027, hoewel ze jaarlijks zullen worden herzien en geactualiseerd. Door deze samenwerking hopen de betrokken partijen de belangen van huurders beter te kunnen behartigen en te zorgen voor een leefbaar Gennep.

200 sociale huurwoningen

Een van de belangrijkste doelen die zijn vastgelegd in de afspraken is de toevoeging van ongeveer 200 sociale huurwoningen tot 2030. Hierbij zijn specifieke streefgetallen bepaald voor elke kern binnen de gemeente Gennep. Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders.

Naast het waarborgen van betaalbare huisvesting, hebben de partijen zich ook gecommitteerd aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ze streven naar energiezuinigere woningen en willen bij renovaties gezamenlijk inzetten op het vergroenen van de omgeving. Hierdoor kan de klimaatbestendigheid worden verbeterd en kunnen problemen als hittestress worden voorkomen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de algehele kwaliteit van het wonen, waarbij de betrokken partijen gezamenlijk de leefbaarheid van Gennep willen verbeteren door middel van nauwkeurige monitoring en gerichte verbeteracties.

De gemeente Gennep heeft de verantwoordelijkheid voor het lokale woonbeleid en werkt nauw samen met Mooiland en Destion om dit te realiseren. Daarbij worden ook de Huurdersraad Destion en de Huurdersvereniging Gennep betrokken om ervoor te zorgen dat de belangen van de huurders worden vertegenwoordigd. Deze samenwerking resulteert in meerjarige afspraken, waarin de verwachtingen van alle betrokken partijen worden vastgelegd.

Lokale woonvisie

Meer informatie over de specifieke afspraken en prestatiedoelen voor 2023 is beschikbaar op de website van de gemeente Gennep: www.gennep.nl/prestatieafspraken. De lokale woonvisie, die als leidraad dient voor deze afspraken, is te vinden op gennep.nl/woonvisie.

Met deze gezamenlijke inspanningen hopen Mooiland, Destion, de Huurdersraad Destion, de Huurdersvereniging Gennep en de gemeente Gennep de woonomstandigheden en de leefbaarheid in Gennep aanzienlijk te verbeteren.

Op de foto staan van links naar rechts: Chris de Graaf (Huurdersraad Destion), Carly Jansen (Mooiland), Marion Scholten (Huurdersvereniging Gennep), Peter Stevens (wethouder gemeente Gennep) en Wilbert Pothoff (Destion).

Dit artikel is eerder gepubliceerd op en door Gennep.news: https://gennep.news/nieuws/gemeente-gennep/huurdersverenigingen-maken-afspraken/

De prestatieafspraken kunt u hier inzien en/of downloaden: