Afspraken tegen huisuitzettingen met oog op tweede Coronagolf

Na aandringen van de Woonbond is er een nieuw statement gekomen tegen huisuitzettingen. Dat maakte het ministerie van  Binnenlandse Zaken bekend.

Getty images 

De afspraken zijn bedoeld om huisuitzettingen door huurachterstanden tegen te gaan.

Nieuwe afspraken

De afspraak is dat deze uitzettingen niet doorgaan, tenzij:

  • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

De Woonbond maakt zich zorgen over de uitzonderingsclausule van huurders met een problematische huurachterstand.  Uitzetten van deze groep  leidt onder normale omstandigheden al tot probelemen maar nu helemaal.

Geen afspraken bij leegstandbeheer of bij sloop

De Woonbond vindt het goed dat er een nieuwe afspraak is gemaakt, maar vindt het een slechte zaak dat er geen afspraken zijn gemaakt met leegstandbeheerders, terwijl dat in maart wel het geval was. Juist hier hebben bewoners helemaal geen bescherming en kunnen makkelijk worden uitgezet. Ook het tegengaan van uitzetting in verband met sloop of renovatie wordt niet genoemd. Dat speelt wel, bijvoorbeeld in Enkhuizen, waar corporatie Welwonen bewoners uit wil zetten omdat er sloopplannen zijn. De bewoners krijgen geen vervangende woonruimte aangeboden. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Wij willen dat ook gekeken wordt naar huurders die om andere redenen op straat komen te staan. Bijvoorbeeld door te kijken naar vervangende woonruimte als een sloopplan echt niet kan worden uitgesteld.’

Tijdelijke contracten

De minister maakt het daarnaast mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode. Dit houdt in dat huurder en verhuurder samen overeen kunnen komen of een tijdelijke verlenging mogelijk en wenselijk is. Dit geeft huurders voor wie het lastig is om nu een nieuwe woning te vinden meer tijd en ruimte voor deze zoektocht. Het ministerie communiceert binnenkort over hoe ze de verlenging van tijdelijke contracten gaan regelen. In het voorjaar werd hier een spoedwet voor gehanteerd. 

Winkels: ‘Prima dat er gekeken wordt hoe te zorgen dat einde tijdelijk contract nu niet leidt tot uitzetting. Maar de Coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk woonzekerheid is. Dit zou bij de politiek moeten leiden tot een heroverweging van de tijdelijke contracten die nu klakkeloos kunnen worden ingezet in de commerciële huursector. Wonen is een recht.’ 

In  de recent gestarte petitie ‘Weg met de Wooncrisis(externe link)’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak ook op om te stoppen met deze ‘draaideurcontracten’.