Vast bedrag voor gestegen energiekosten bij blokaansluiting

Bewoners met een blokaansluiting voor warmte, gas en/of stroom krijgen in 2023 een vast bedrag om de gestegen energiekosten te compenseren. Dat schreef minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat (EZK) afgelopen vrijdag 16 december in een brief aan de Tweede Kamer(externe link). Met deze regeling wil hij dat ook mensen die in november en december van dit jaar geen € 190,- ontvingen omdat zij een collectieve stroomaansluiting hebben, dat geld alsnog krijgen.

Gevel flat met verlichte woningen (bij schemering)
Oudere flatgebouwen hebben vaak blokaansluiting Getty Images 

De meeste mensen in Nederland hebben een eigen warmte-, gas- en/of stroomaansluiting. Voor hen geldt het energieprijsplafond. Maar voor de groep van ongeveer 700.000 mensen met een gezamenlijke aansluiting – vaak huurders – werkt het prijsplafond niet. In plaats daarvan krijgen zij een vaste tegemoetkoming. 

Tegemoetkoming ook voor onzelfstandige woningen

Niet alleen bewoners van zelfstandige woningen die aangesloten zijn op blokverwarming of blokstroom ontvangen in 2023 een tegemoetkoming. Minister Jetten wil de regeling ook toegankelijk maken voor bewoners in onzelfstandige woningen, zoals studentenhuizen, woonzorgcomplexen en woongroepen. Er moet wel echt sprake zijn van meerdere bewoners.

Bedrag nog onbekend

Het is nog niet bekend hoe hoog de tegemoetkoming voor blokaansluitingen zal zijn. Maar het bedrag zal samenhangen met het voordeel dat deze bewoners van het energieprijsplafond zouden hebben. Daarbij wordt gekeken naar het gemiddeld verbruik van aardgas, stroom en warmte bij blokaansluitingen. Het plan is om de hoogte van de tegemoetkoming twee keer per jaar vast te stellen. De minister zal voor elk type energie een tegemoetkoming bepalen. Dus één voor warmte, één voor gas en één voor stroom. Voor onzelfstandige woningen zal een lager bedrag gelden.

Woonbond wil bedrag boven gemiddelde

Als de minister de tegemoetkoming voor blokaansluitingen baseert op het gemiddelde voordeel voor deze bewoners, dan is dat nadelig voor bijna de helft van de mensen met dit type blokverwarming. Ongeveer de helft verbruikt meer dan het gemiddelde. Het gaat hier vaak om mensen met een laag inkomen. Daarom vindt de Woonbond dat er gekozen moet worden voor een bovengemiddelde tegemoetkoming. De tegemoetkoming moet zo gekozen worden dat minstens 70% tot 80% van deze huishoudens niet de dupe wordt van het mislopen van het energieprijsplafond. 

Wie kunnen een aanvraag doen

In ieder geval moeten verhuurders, woonzorgaanbieders en VvE’s een aanvraag voor de tegemoetkoming voor blokaansluitingen kunnen doen, vindt de minister. Bij woongroepen en in veel studentenhuizen betaalt meestal één bewoner of een vereniging van bewoners de energierekening. De Woonbond vindt dat deze ook een aanvraag moeten kunnen indienen. De bond zal hierop aandringen bij de minister en de Tweede Kamer. 

Niet bij lopend contract met lage energieprijzen

Daarnaast onderzoekt de minister of het mogelijk is om geen tegemoetkoming beschikbaar te stellen als wooncomplexen met een blokaansluiting een doorlopend vast energiecontract met een lage prijs hebben. Dan is compensatie van de hoge energieprijzen ook niet nodig.

Nog veel onzeker

De minister schrijft dat hij verwacht dat de regeling pas half februari 2023 werkelijk klaar is. Daarna kunnen de aanvragen pas gedaan worden. Maar met deze informatie kunnen verhuurders en VvE’s daar nu wel rekening mee houden in het maandelijkse voorschot op de jaarafrekening.