Energietoeslag aanvragen weer mogelijk

Huren en geld Mensen met een laag inkomen die dit najaar nog geen energietoeslag hebben ontvangen, kunnen nu de energietoeslag 2023 van €800 of €1300 aanvragen bij hun gemeente.

Oudere vrouw met laptop aan salontafel
Energietoeslag 2023 kunnen mensen met een laag inkomen aanvragen bij hun gemeente.Getty Images

En ook studenten hebben dit jaar recht op een energietoeslag. Ontvangen energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag en andere toeslagen.

Huishoudens met laag inkomen

Net als in 2022 keren gemeenten in 2023 energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen. Hiermee kunnen mensen de hogere energiekosten door de gestegen energieprijzen betalen. In de meeste gemeenten komen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking voor energietoeslag. In sommige gemeenten ook met een iets hoger inkomen.

Energietoeslag automatisch ontvangen

Veel mensen hebben de energietoeslag 2023 al ontvangen. Dit zijn mensen van wie bij de gemeente al bekend is dat zij een laag inkomen hebben. Dit zijn mensen met een gemeentelijke uitkering, zoals bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz, en mensen met de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vanuit de SVB. Ook mensen die in 2022 een aanvraag deden en energietoeslag ontvingen, hebben vaak dit najaar opnieuw de energietoeslag ontvangen.

Energietoeslag 2023 nu aanvragen

Iedereen die denkt recht te hebben op energietoeslag, maar nog niets heeft ontvangen kan sinds begin december energietoeslag aanvragen bij de eigen gemeente. In de meeste gemeenten kan dit tot 30 juni 2024.

€800 of €1.300 toeslag

De energietoeslag voor 2023 is €1.300. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om begin 2023 al €500 uit te keren. In die gemeenten is de energietoeslag voor dit stookseizoen €800. De gemeenten die begin 20203 niet al €500 hebben uitgekeerd, kunnen nu de volledige €1.300 uitkeren. Sommige gemeenten hanteren een lager bedrag dan de richtlijn, maar laten meer mensen in aanmerking komen voor energietoeslag. Gemeenten mogen dit zelf bepalen.

€400 energietoeslag voor studenten

Ook studenten met weinig inkomsten krijgen dit jaar energietoeslag. In 2022 vielen studenten buiten de boot bij de energietoeslag. Hier kwam veel protest tegen. In enkele rechtszaken dwongen studenten alsnog energietoeslag af. In 2023 hebben studenten met een laag inkomen recht op €400 energietoeslag.

DUO keert energietoeslag studenten uit

Studenten die in aanmerking komen voor energietoeslag, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 keert DUO de tegemoetkoming automatisch uit.

Geen gevolgen voor huurtoeslag

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget. En ook niet voor een uitkering. De energietoeslag wordt niet meegeteld als inkomen.

Meer informatie

In de huurdersvraag ‘Krijg ik energietoeslag?’ lees je meer over de energietoeslag en hoe je die kunt aanvragen.