Kamermeerderheid in zicht voor wet aanpak foute huisbazen

Een meerderderheid in de Tweede Kamer is positief over de Wet goed verhuurderschap, bleek woensdag bij de behandeling hiervan. Deze wet stelt landelijke basisregels voor goed verhuurderschap. Daarnaast kunnen gemeenten extra eisen stellen via verhuurvergunningen per wijk. Verhuurders die zich niet goed gedragen kan dan een vergunning worden geweigerd of worden afgenomen.

Demonstrant houdt protestbord omhoog met de tekst Als ik hard genoeg werk kan mijn huisbaas nog een woning kopen.
jan Reinier van der Vliet 

Dat deze nieuwe wet op een Kamermeerderheid lijkt te kunnen rekenen is goed nieuws voor huurders en een mooie bezegeling van de inzet van de Woonbond. De Woonbond kwam vijf jaar geleden met het voorstel om gemeenten foute huisbazen beter aan te kunnen laten pakken. Minister de Jonge verwees in het Kamerdebat ook naar de meldingen uit ons meldpunt commerciële verhuur als één van de vele bewijzen dat deze wet hard nodig is.

Landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap

Met de wet komt er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap waar alle verhuurders aan moeten voldoen. Ze moeten discriminatie voorkomen, onder meer door een helder en transparant selectieproces bij verhuur te hanteren. Verhuurders moeten zich onthouden van intimidatie en ze moeten schriftelijke huurovereenkomsten aanbieden bij de verhuur van een woning, zodat er duidelijkheid is over de rechten en plichten van de huurder. Daarnaast moet een verhuurder die rechten ook duidelijk communiceren en daarbij ook wijzen op het meldpunt van de gemeente over ongewenst verhuurgedrag.

Meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag

Gemeenten moeten een meldpunt inrichten waar huurders, woningzoekenden, arbeidsmigranten en anderen terecht kunnen met klachten over ongewenst verhuurgedrag. Naar aanleiding van een klacht kan de gemeente tot handhaving overgaan. Het meldpunt moet binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet actief zijn. De planning is dat de wet per 1 juli ingaat. 

Strengere eisen aan verhuurders dankzij vergunning

Gemeenten kunnen straks met een gebiedsgerichte verhuurvergunning strengere eisen te stellen aan verhuurders. Aan deze vergunning kunnen ze voorwaarden stellen. De gemeente kan eisen stellen aan hoe verhuurders de landelijke basisnorm nakomen, dat de huurprijs niet hoger is dan is toegestaan volgens het woningwaarderingsstelsel en dat er een onderhoudsplan is en wordt uitgevoerd.

Maximale huurprijs wordt afdwingbaar

Ongeveer de helft van de private eigenaren vraagt meer huur dan mag volgens het woningwaarderingsstelsel voor sociale huur, zei minister de Jonge in het debat. Straks kunnen gemeenten dus via de verhuurvergunning eisen dat de huur niet hoger is dan mag volgens het woningwaarderingsstelsel. Op termijn gaat deze maximale huurprijs voor alle wijken gelden, door het onderdeel te maken van de basisnorm. Dat gebeurt nadat de zogenaamde ‘middenhuur’ (woningen tot 187 punten) ook onder het woningwaarderingsstelsel komt te vallen. Op die manier wordt de maximale huurprijs voor deze woningen dan afdwingbaar.

Veel sanctiemogelijkheden bij misstanden

Gemeenten kunnen verhuurders die zich niet aan de regels houden aanpakken met bestuurlijke boetes oplopend tot €22.500,-. Gaat een huisbaas meermaals in de fout, dan kan dit oplopen tot €90.000,-. Daarnaast kan aan naming en shaming gedaan worden door foute huisbazen te publiceren, en kan een gemeente in uiterste gevallen kiezen voor het overnemen van beheer van een woning.  ‘U begrijpt, de lol gaat er flink af voor de foute verhuurder’ vatte minister De Jonge samen tijdens het Kamerdebat. Ook kan een gemeente verhuurvergunningen intrekken of deze weigeren aan foute verhuurders.

Binnenkort stemming, met of zonder wijzigingen

Binnenkort wordt er gestemd over de wet en voorgestelde wijzigingen. Wat er nog kan wijzigen in het wetsvoorstel is het langer terugkijken (acht in plaats van vier jaar) bij het vergeven van verhuurvergunningen, en het mogelijk maken van het aanpakken van verhuurders die onterecht de waarborgsom inhouden bij de verhuur. Daarnaast stelt de SP voor ook antikraakbewoners met deze wet te gaan beschermen. Die vallen nu buiten de bescherming, terwijl deze groep bewoners al amper beschermd wordt.