Huurcommissie wil sneller werken

De Huurcommissie wil verzoeken van huurders en verhuurders sneller afhandelen door als mogelijk gelijk een schriftelijk oordeel te vellen. Aansluitend is een zitting mogelijk om in beroep te gaan.

Bron: Getty Images 

Deze versnelde procedure bespaart tijd doordat een zitting niet nodig is. Huurder en verhuurder krijgen meteen een uitspraak van de voorzitter van de commissie. Als ze het niet eens zijn met de uitspraak, dan kunnen ze de Huurcommissie vragen om opnieuw naar de zaak te kijken. Naast het invoeren van schriftelijke uitspraken, wil de Huurcommissie wachttijd verkorten door procedures gebruiksvriendelijker en duidelijker te maken voor huurders en verhuurders. Zoals vereenvoudiging van formulieren. Ook volgt invoering van online betalen van de leges en betere voorlichting op de website.

Wettelijke termijnen overschreden

Dat er iets moest gebeuren, beaamt voorzitter Asje van Dijk van de Huurcommissie in een brief aan het ministerie van BZK. De voorzitter schrijft: ‘Wettelijke termijnen worden al te lang overschreden, het aantal klachten is zeer hoog en de klanttevredenheid laag.’  

Zittingen uitgesteld

Als oorzaak van de lange wachttijden noemt Van Dijk de coronapandemie. Hierdoor werden zittingen uitgesteld. Op dit moment wachten er volgens de Huurcommissie zo’n 10.500 zaken op uitspraak en daar komen maandelijks zo’n 1.000 zaken bij. Van Dijk schrijft in de brief dat inzet van extra mensen en de verkorte procedure er voor moeten zorgen dat alle zaken binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.

Onpartijdig

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor huurders en verhuurders. De Huurcommissie helpt bij het oplossen van geschillen. Op de website van de Huurcommissie(externe link) staat meer informatie over alle maatregelen uit het actieplan ‘Aanpak achterstanden’.