Raad van State steunt aanpak woekerhuren

Politiek en beleid De Raad van State is positief over dwingend maken van het puntenstelsel. In het advies over de Wet Betaalbare huur heeft de RvS ook kritiekpunten, maar die zijn volgens de Woonbond onterecht.

Foto: Raad van State/Tineke Dijk

Met de Wet Betaalbare huur wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend gemaakt en moeten meer woningen onder dit puntenstelsel (WWS) vallen waarmee de maximaal toegestane huurprijs afhangt van de kwaliteit van de woning. Door deze prijs dwingend te maken kunnen verhuurders worden beboet wanneer zij zich hier niet aan houden.

Groei vrije sector leidde vooral tot dure huur

Toch is de RvS ook kritisch op het wetsvoorstel. Namelijk door te stellen dat er mogelijk minder huurwoningen beschikbaar komen als de huurprijzen gemaximeerd worden. De Woonbond wijst erop dat de vrije sector de afgelopen jaren gegroeid is als kool en tegelijk ook het duurste woonsegment is. Dat laat zien dat de vrije sector níet goedkoper wanneer het aanbod groeit. De regulering waar de Wet Betaalbare huur nu voor gaat zorgen, is dus noodzakelijk om woekerhuren tegen te gaan.

Bouwdip niet te voorkomen met woekerhuren

De aankomende bouwdip is vooral veroorzaakt door de hoge rente. Die los je niet op door woekerhuren toe te blijven staan. Hoogstens zorg je zo dat plannen voor betaalbare middenhuur uit de markt worden geprijsd omdat grondeigenaren en ontwikkelaars liever kiezen voor hogere opbrengsten. In dat geval betaalt de huurder uiteindelijk de rekening door een torenhoge maandelijkse huur.

Huidige voorstel laat hoge huurprijzen toe bij nieuwbouw

Ondertussen laat het wetsvoorstel bij nieuwbouw al hoge huurprijzen toe. De tijdelijke prijsopslag voor nieuwbouw is verdubbeld van 5% naar 10%. Zuinige energielabels (bij nieuwbouw altijd het geval) krijgen veel punten. En ook de WOZ-waarde bij nieuwbouw is hoog, wat veel punten oplevert. 

“Het angstbeeld dat nieuwbouw niet meer rond te rekenen is, is onterecht. Wat de Woonbond betreft gaat de stapeling aan WWS-punten zelfs te ver.”Zeno Winkels, directeur van de Woonbond

Wetsvoorstel snel naar Tweede Kamer

De Woonbond concludeert dat het dwingend maken van het WWS de manier is om woekerhuren aan te pakken, dat de Wet Betaalbare huur hier het middel voor is en dat de RvS dit ook onderschrijft. 

“Het wetsvoorstel houdt al voldoende rekening met het rendement voor nieuwbouw en de grote beleggers willen nu vooral duidelijkheid over de regulering. Daarom is het de hoogste tijd voor behandeling in de Tweede Kamer.”Zeno Winkels, directeur van de Woonbond