Controleer de servicekosten

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2022 moet je de jaarafrekening hebben ontvangen over de kosten van 2021.

Twee huurders controleren servicekosten
Twee huurders controleren servicekosten Getty Images 

Voor servicekosten geldt dat de verhuurder alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen. Om te kunnen controleren of je niet te veel betaald hebt, is het dus van belang om een duidelijke jaarafrekening te krijgen, waar per post in staat welke kosten er gemaakt zijn.

Geen afrekening ontvangen?

Weigert de verhuurder om (tijdig) een jaarafrekening te sturen? Via de Huurcommissie kun je dat alsnog afdwingen. Je kunt ook bij de Huurcommissie terecht als je een onvolledige of onduidelijke afrekening hebt gekregen. Tot twee jaar nadat je de jaarafrekening had moeten ontvangen, kun je hier een procedure over starten. Voor de afrekening over 2021, die je uiterlijk 30 juni 2022 hoorde te krijgen, heb je dus tot 1 juli 2024 de tijd.


Meer info en hulp

Meer weten? Het Woonbondboek over Servicekosten (verkrijgbaar in onze webwinkel) gaat uitvoerig in op wat je over servicekosten moet weten en wat je bij conflicten kunt doen. Ben je persoonlijk lid van de Woonbond? Of bestuurslid van een organisatie die lid is? Met vragen over servicekosten kun je ook terecht bij de ledenservice Huurderslijn.

Servicekosten in Huurwijzer

Ook in ons tijdschrift Huurwijzer zijn servicekosten regelmatig onderwerp van gesprek. In het komende nummer lees je interviews met actieve huurders die de strijd aangingen over te hoge servicekosten en daarmee veel geld wisten terug te krijgen voor de bewoners in het complex. Als je lid bent van de Woonbond ontvang je Huurwijzer 4 x per jaar in de bus.