Wetsvoorstel laat ruim veertigduizend huurders te veel betalen

Sinds de invoering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel (wws) zijn woningen veel te makkelijk in de vrije sector te verhuren en zijn de maximaal toegestane huurprijzen voor veel woningen gestegen. Zo gauw een woning in het puntenstelsel een huurprijs boven de liberalisatiegrens (nu €737,-) kan krijgen, geldt er geen enkele huurprijsbescherming meer. Deze woningen gaan dan vaak voor de hoofdprijs in de verhuur. Die grens wordt door het hoge aantal WOZ-punten te makkelijk bereikt.

De minister wil daar wat aan doen door het WOZ-deel in de puntentelling te beperken. De grens die ze hiervoor hanteert is helaas te hoog en het voorstel van de minister laat bovendien 42.000 hurende huishoudens met een te hoge huur zitten. 

Stapje in de goede richting

Minister Ollongren wil de invloed van de WOZ-waarde maximeren op 33% van het totale aantal punten van een woning. Dat is een stapje in de goede richting, maar nog steeds veel te hoog. De beperking van 33% zal gemiddeld gezien alleen enig effect hebben in Amsterdam en Utrecht. Ook in andere regio’s zijn problemen ontstaan. Wij pleiten voor voor een maximale invloed van 20%. In meerdere steden leidt de hoge WOZ-waarde tot te hoge huurprijsgrenzen. 

Huurders blijven zitten met te hoge huur

Tot onze verbazing wil het wetsvoorstel de rol van de WOZ-waarde in het WWS alleen beperken als de huur boven de liberalisatiegrens ligt. Daar hebben wij om twee redenen moeite mee. Ten eerste doet het in veel gevallen geen recht aan de toenemende betaalbaarheidsproblemen van huurders in een sociale huurwoning. Zolang de liberalisatiegrens niet wordt overschreden kunnen huurders geen bezwaar maken tegen exorbitante huren, terwijl ze wel meer betalen door het hoge aantal WOZ-punten. De werking van het WWS om de huurder te beschermen tegen woekerhuur wordt op deze manier niet hersteld. Ten tweede brengt deze regeling een vorm van rechtsongelijkheid in het woningwaarderingsstelsel. Huurwoningen met een huur die tegen de liberalisatiegrens zitten worden anders behandeld dan huurwoningen die verder van die grens afzitten. Er is dan sprake van twee verschillende WWS-regimes voor sociale huurwoningen.

42.000 huishoudens blijven te veel betalen

Uit het onderzoek van ABF in opdracht van het ministerie blijkt dat het gaat om 42.000 huishoudens waarvan de huur omlaag zou gaan als de maximale invloed van de WOZ-waarde op 33% zou worden beperkt. Zij betalen nu een hogere huur dan wat de maximaal redelijke huur zou worden als het voorstel ook voor hen zou gelden.

Vreemde uitzondering kleine woningen

Ook is er geen enkele reden om nieuwe kleine huurwoningen (tot 40m2 ) in Amsterdam en Utrecht uit te zonderen van deze regeling. De betrokken gemeentes hebben herhaaldelijk aangegeven geen noodzaak te zien voor de uitzondering die bestaat op het WWS voor deze woningen. Toch wordt er een uitzondering gemaakt voor deze kleinere woningen. ‘Het lijkt er sterk op dat de wetgever de rendementen van projectontwikkelaars belangrijker vindt dan volkshuisvestelijke overwegingen van de betrokken gemeentes,’ schrijft de Woonbond in een brief(externe link) voor de openbare internetconsultatie.

Reageren kan tot 20 juli

Huurders, huurdersorganisaties en woningzoekenden kunnen nog tot 20 juli reageren op de openbare internetconsultatie(externe link).