Politieke oproep: Help mensen in energiearmoede beter

De Woonbond heeft de Tweede Kamer opnieuw gevraagd om mensen met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerd huis wonen, beter te helpen. Samen met de FNV en Milieudefensie stuurde de Woonbond een dringende brief.

Vrouw leest bezorgd haar energierekening
Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening.  Getty Images 

Twee weken geleden kondigde het kabinet een maatregel(externe link) aan om huishoudens tegemoet te komen nu de energieprijzen geëxplodeerd zijn. Alle huishoudens krijgen in 2022 ongeveer 400 euro, als de Tweede Kamer instemt met de maatregel. Ook mensen die de energierekening makkelijk kunnen betalen krijgen dit bedrag. Terwijl het bedrag voor mensen die in energiearmoede leven of de energierekening maar net kunnen betalen, niet genoeg is.

Verhogen huurtoeslag

Vooral huurders leven in energiearmoede: inmiddels bijna een half miljoen. De Woonbond verwacht dat dat aantal komende winter flink gaat oplopen als er geen gerichte maatregelen worden genomen. FNV, Milieudefensie en de Woonbond stellen daarom voor om ongeveer de helft van het bedrag dat het kabinet heeft uitgetrokken voor compensatie (2,7 miljard euro), gericht in te zetten via een verhoging van de huurtoeslag. Huurtoeslag komt altijd terecht bij huurders met een laag inkomen en zorgt zo voor een veel gerichtere aanpak van energiearmoede.

Meer geld voor isolatie

Daarnaast moeten mensen met hoge stookkosten door een slecht geïsoleerd huis structureel geholpen worden. Er is nu maar 150 miljoen euro beschikbaar voor isolerende maatregelen. Dat is veel te weinig. Daarom stellen de Woonbond, Milieudefensie en de FNV voor om via een warmtefonds 3 miljard euro te investeren in de aanpak van de woningen met de slechtste labels (E, F en G). Bij het opknappen van huurwoningen via het warmtefonds wordt de huur niet verhoogd. Zo zorgen we voor een sociale energietransitie en klimaatrechtvaardigheid.

Energiealarm

Deze week opende de Woonbond het Meldpunt Energiealarm. Op het Meldpunt Energiealarm kan je een melding doen als je problemen hebt om je huis warm te krijgen. Je kunt daarbij ook aangeven welke maatregelen je zelf al genomen hebt. Met het Meldpunt Energiealarm wil de Woonbond aantonen welke problemen er spelen bij huurders in slecht geïsoleerde huizen.

Campagne

Ook startte de Woonbond deze week de campagne Haal energie uit je rekening!. De komende weken geven we gerichte adviezen en uitleg voor huurders om de energierekening te verlagen of binnen de perken te houden.