wat we doen

Niet iedere gemeente heeft een lokale huurdersorganisatie en dat is jammer, want dan is er geen club mensen die opkomt voor de algemene belangen van de huurders. Gennep heeft gelukkig al sinds 1999 een huurdersvereniging en dat biedt vele voordelen.

Het voornaamste voordeel is dat via ons uw stem wordt gehoord bij Mooiland. We zitten iedere 6 tot 8 weken om de tafel met de woonconsulent en rayonopzichter. De lijnen tussen Huurdersvereniging Gennep en Mooiland zijn dus kort. Door onze nauwe samenwerking met Mooiland kunnen wij onderwerpen aankaarten die u als individu veel lastiger op de agenda krijgt.

Heeft uw klacht, opmerking of probleem betrekking op uw persoonlijke situatie, dan is Mooiland altijd uw eerste (en enige) aanspreekpunt. Gaat het echter om algemeen belang en zorgt Mooiland niet voor een bevredigende oplossing, dan kunnen wij als huurdersvereniging een belangrijke rol spelen.

Behalve het behartigen van algemene belangen, doen wij nog meer:

  • Begeleiden van bewonerscommissies (van bijvoorbeeld appartementen)
  • Jaarlijkse ledenvergadering met thema-avond organiseren
  • Leden informeren over de jaarlijkse huurverhoging
  • Publicaties over actuele onderwerpen in de Maas- en Niersbode plaatsen

Tevens hebben wij als Huurdersvereniging zitting in de overkoepelende organisatie ‘Koepel’. Hierin zitten vertegenwoordigers van huurdersorganisaties uit het hele werkgebied van Mooiland. De Koepel behartigt de belangen van huurders in allerlei beleidszaken van Mooiland.