Woonbond: Maak bestaande huizen én nieuwbouw betaalbaar

Het Rijk moet miljarden investeren in woningbouw, laat minister Ollongren vandaag weten. Komende donderdag debatteert de Kamer over de aanpak van de wooncrisis.  

De Woonbond vindt dat er bij nieuwbouw vooral geïnvesteerd moet worden in de bouw van betaalbare woningen, maar wijst er in een brief aan de Tweede Kamer ook op dat er meer gedaan moet worden om de bestaande woningvoorraad beter te benutten en betaalbaarder te maken voor huurders. 

Beter benutten

Vrije sector prijzen begrenzen 

In de brief zet de Woonbond enkele maatregelen op een rij om de bestaande voorraad betaalbaarder te maken en beter te benutten om het tekort aan betaalbare woonruimte tegen te gaan. De bond pleit ervoor om huurprijzen in de vrije sector te begrenzen. Er moet een maximale huurprijs gaan gelden voor huurwoningen in de vrije sector die in lijn is met de kwaliteit van de huurwoning. Een Kamermeerderheid is voor het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector.  

Kostendelersnorm afschaffen 

De landelijke huurdersorganisatie wil dat de Kostendelersnorm wordt geschrapt. Zo kunnen mensen met een kleine beurs een woning delen zonder dat hun uitkering wordt gekort en ze in de financiële problemen komen.

Senioren helpen te verhuizen 

Ook noemt de Woonbond enkele opties die de doorstroming van senioren kunnen stimuleren. Zoals het behoud van de oude huur bij een verhuizing. Het gaan betalen van een hogere huurprijs voor een kleinere woning is vaak een drempel. Ook pleit de huurdersvereniging voor een wettelijke verhuiskostenvergoeding en het stimuleren van kleinschalige seniorenhuisvesting.  

Bouwen 

Tientallen miljarden nodig voor bouw 

Om voldoende te bouwen zijn er tientallen miljarden extra nodig. Een enorme financiële opgave. De Woonbond roept partijen op om deze middelen vrij te maken tijdens de aankomende formatie en hier structurele afspraken over te maken. Zonder deze financiële middelen blijft “bouwen, bouwen, bouwen” een holle leus en zal de wooncrisis niet worden opgelost.

Woningbouwimpuls 

De Woonbond pleit er op de korte termijn voor om de huidige ‘woningbouwimpuls’ een zogenaamde ‘open einde’ regeling te maken. Nu staat er maar 250 miljoen euro begroot voor deze bouwimpuls. Door de langzaam lopende formatie, zal het nog lang onbekend zijn hoe deze regeling wordt voortgezet. De bond stelt daarom voor het budgetplafond los te laten en aanvragen in behandeling te blijven nemen. Anders dreigt de bouwimpuls al snel stil te komen liggen. ‘Dit geeft een risico op vertraging en stilstand, waar juist versnelling broodnodig is,’ schrijft de Woonbond aan de Tweede Kamer. Met dit voorstel zullen alle aanvragen die na toetsing voldoen aan de subsidievoorwaarden worden goedgekeurd. Hierdoor versnellen we de bouw van betaalbare woningen.

De Woonbond wil dat het aandeel betaalbare koop en huur gezamenlijk minstens 70% van de aanvragen in de bouwimpuls-regeling is. Zo stuurt de bouwimpuls op meer betaalbare woningen.