Eerste Kamer blokkeert verruiming tijdelijk contract

De Eerste Kamer heeft gisteren bij het behandelen van de Woningwet aan minister Ollongren gevraagd het wetsartikel dat verhuurders meer ruimte geeft voor tijdelijke huurcontracten, niet in te voeren. 

De minister heeft toegezegd met een reparatiewet te komen, zodat de invoering van de Woningwet wel door kan gaan, maar zonder de extra ruimte voor tijdelijke huurcontracten. De Woonbond vroeg in een brief aan de Eerste Kamer om dit specifieke wetsartikel tegen te houden. Wij zijn dan ook blij met de opstelling van de Eerste Kamer en de reactie van de minister.

Slechtere positie huurder

Het wetsartikel was door een voorstel van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis in de gewijzigde Woningwet terechtgekomen. Het voorstel zou het mogelijk maken huurders vaker dan één keer een tijdelijk contract aan te bieden. Zo raakt een vast contract nog verder uit het zich voor huurders in de commerciële sector. Ook zou het wetsvoorstel ervoor zorgen dat huurders voor een bepaalde periode de huur niet op kunnen zeggen.  Een verslechtering van de positie van huurders, zo oordeelde de Eerste Kamer terecht. 

Onzorgvuldig beleid op woonrecht

Bovendien is de Wet Doorstroming Huurmarkt, de wet die gaat over de tijdelijke huurcontracten, nog niet geëvalueerd. Dat was bij invoering wel toegezegd aan de Tweede Kamer.  ‘Het gaat hier om de zekerheid van een dak boven het hoofd. Dat vraagt op zijn minst om zorgvuldig beleid. Het is goed dat de Eerste Kamer hier een stokje voor heeft gestoken,’  aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘De Tweede Kamer moet een goede discussie voeren over de effecten van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Deze draaideurcontracten moeten verboden worden. Ze leveren geen extra woonruimte op, maar zorgen wel dat huurders zich niet in de positie voelen om hun recht te halen bij te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud of andere misstanden. Deze tijdelijke contracten waren een kadootje voor de huisjesmelker ‘

Meldpunt Commerciële Verhuurders

Uit ons Meldpunt Commerciële Verhuurders blijkt ook dat er veel problemen spelen in combinatie met een tijdelijk contract. Huurders voelen zich minder zeker in het halen van hun recht. In een brief aan de Eerste Kamer zette de Woonbond enkele meldingen op een rijtje. Van huurders die bij klachten over slecht onderhoud te horen krijgen dat ze dan maar moeten verhuizen. Of huurders die aantonen dat de huurprijs te hoog is, waarbij de verhuurder zegt dat ze alleen in de woning mogen blijven wonen als ze die te hoge huurprijs accepteren.

Tijdelijk is de norm

Bij invoering gaf minister Blok destijds aan dat het tijdelijk contract een uitzondering moet blijven, en een vast huurcontract de norm. Uit onderzoek van Investico (externe link) blijkt dat ongeveer de helft van de verhuringen van commerciële huurwoningen met een tijdelijk contract gaat. De beoogde doelgroepen (arbeidsmigranten en internationale studenten) worden ondertussen vaak nog steeds gehuisvest met nóg slechtere tijdelijke huurvoorwaarden. Het gaat hier dan om contracten die ‘naar aard van korte duur’ zijn en die huurders helemaal geen huurbescherming geven.  De Wet Doorstroming Huurmarkt doet dus niet waarvoor hij wordt bedoeld, maar verdringt wel het vaste contract in de commerciële huursector. 

Winkels: ‘Het is goed dat de Eerste Kamer erger heeft voorkomen. Maar de evaluatie van de tijdelijke huurcontracten zou voor de Tweede Kamer hét moment moeten zijn een einde te maken aan deze tijdelijke contracten.’