Plan voor grootschalige verduurzaming verdient steun

Als de 11 miljard euro die het kabinet gereserveerd heeft voor het energieprijsplafond, ingezet zou worden om hele woonwijken tegelijk te verduurzamen, dan zou de energierekening van 1,1 miljoen huishoudens blijvend verlaagd worden. Dat stelt de NVDE, de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie, in een voorstel dat ze op 28 maart publiceerden. In dit plan(externe link) worden de buurten met de meeste energiearmoede als eerste aangepakt.

Kaart met het percentage huishoudens in energiearmoede in 2022, per gemeente. Bron: TNO

Uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) blijkt dat de energierekening voor huishoudens in energiearmoede met €1.700 per jaar omlaag kan, bij de huidige energieprijzen. Het extra voordeel is dat het grootschalig en planmatig verduurzamen van woningen kostenvoordelen oplevert, minder arbeidskrachten vraagt en meer zekerheid aan bedrijven geeft om te investeren.

Oplossing tegen energiearmoede

Het effect van deze voorgestelde planmatige en grootschalige aanpak is dat energiearmoede tegengegaan wordt en dat iedereen in staat is om van het gas af te gaan. Zowel mensen met een huurwoning als koopwoning, en met veel en weinig geld.

Energierekening blijvend omlaag en klimaatdoelen halen

De Woonbond is positief over het voorstel van de NVDE, omdat het op dit moment lang niet voor iedereen mogelijk is om in een energiezuinig huis te wonen. “Met deze aanpak sla je twee vliegen in één klap. Mensen die niet meer weten hoe ze de energierekening moeten betalen zijn blijvend geholpen als hun woningen verduurzaamd worden. Én op deze manier komen we echt op gang om de klimaatdoelen in gebouwde omgeving te gaan halen,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energie bij de Woonbond.