Oproep: ook prijsplafond voor huishoudens met gezamenlijke ketel

Honderdduizenden bewoners met blokverwarming, maar ook kamerbewoners die gezamenlijk één cv-ketel gebruiken, vallen buiten de bescherming van het energieprijsplafond. De Woonbond roept samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties het kabinet op dit snel op te lossen.

Ruimte met blokverwarmingssysteem
Gasgestookte blokverwarming GettyImages 

Morgen stemt de Kamer over een motie om het energieprijsplafond ook voor deze bewoners te laten gelden.

Honderdduizenden huishoudens in de kou

Als blokverwarming niet wordt meegenomen in het prijsplafond, blijven ongeveer 450.000 huishoudens uitgesloten van het energieplafond voor verwarming, terwijl ze er wel recht op hebben en het ook nodig hebben om de energierekening te kunnen betalen. Ook bewoners van onzelfstandige woonruimte waarbij er geen eigen energieaansluiting is, zoals studentenwoningen en woningen in zorginstellingen, vallen buiten het prijsplafond. Omdat zij met meer huishoudens op één gas- en soms ook stroomaansluiting zitten, komen ze gezamenlijk boven het minimale gebruik uit en betalen daarom alsnog de torenhoge prijzen.

Brede oproep maatschappelijke organisaties

Aedes, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, VNG, Kences, LSVb, , VNG, IVBN en FNV Young & United hebben gezamenlijk een oproep gestuurd om deze bewoners wel onder het prijsplafond te krijgen. Morgen, dinsdag 11 oktober, stemt de Tweede Kamer over een motie die dat eist. De organisaties roepen Kamerleden op voor de motie te stemmen.