Nieuwsbrief april 2015

 

Bij de nieuwsbrief ontvangt u jaarlijks de Huurwijzer van de Woonbond. Deze wordt u aangeboden door Huurdersvereniging Gennep. In deze nieuwsbrief leest u een aantal actualiteiten op het gebied van wonen in Gennep.

Huurverhoging 2015

Ondanks vele protesten van de Woonbond en huurdersorganisaties mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2½ , 3 of 5 procent zijn, afhankelijk van het huishoudinkomen. De verhuurder is echter niet verplicht de maximale huurverhoging te vragen. De Woonbond is in actie om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is de bond door Koepel Grave gevraagd hierin mee een advies te formuleren, omdat Koepel Amersfoort een lagere huurverhoging wil. Koepel Grave, waar Huurdersvereniging Gennep onder valt, stelt zich echter op het standpunt dat deze in beide gebieden hetzelfde moet zijn. Inmiddels is bekend dat de regio Amersfoort toch een lagere huurverhoging krijgt.

 

Op de Logte

Al vanaf de oplevering van de appartementen Op de Logte werkt het warmte-koude-systeem niet goed. Hoewel de bewoners hier vaak over geklaagd hebben, is dit nog steeds een groot probleem. Daarom zijn de Bewonerscommissie en de Huurdersvereniging in overleg gegaan met Mooiland. Het gevolg hiervan is dat Onno van Rijsbergen van de Woonbond ingeschakeld is om gedegen onderzoek te doen. Inmiddels hebben er al metingen plaatsgevonden in de appartementen. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de bewoners de komende winter eindelijk comfortabel kunnen wonen.

 

Ketelhuis

Rentokil heeft, op verzoek van de Huurdersvereniging, een onderzoek gedaan naar de overlast van clustervliegjes bij het Ketelhuis. Het wachten is nu op de reactie van Mooiland hoe dit aan te pakken. Daarnaast werd de hal, met allemaal groene tegeltjes, door de bewoners en bezoekers als kil en saai ervaren. In overleg brengt een aantal bewoners – samen met kunstenaar Alex van der Heijden – mozaïeken aan. Ook hele mooie eigengemaakte schilderijen worden hier opgehangen. Nu al is te zien dat de entree van het Ketelhuis een uitstraling zal krijgen waar iedereen trots op is! Heeft u ook een goed idee voor verbetering van uw woonomgeving: meld het bij de Huurdersvereniging!

fotohvg

(Bestuurs)leden

Actief zijn in het bestuur wordt door de huidige bestuursleden als zeer interessant en leerzame ervaren. Er is echter veel werk te verrichten. Voelt u er iets voor om de gelederen te komen versterken, neem dan even contact met ons op. Ook nog lang niet alle huurders van Mooiland in Gennep zijn lid van de vereniging, terwijl het lidmaatschap helemaal gratis is en u over veel zaken kunt meepraten. Informatie over de Huurdersvereniging kunt u vinden op www.huurdersvereniginggennep.nl. Voorzitter Marion Scholten (511046) en secretaris Cees de Roij (512903) zijn ook altijd bereid uw vragen te beantwoorden!