MOOILAND: ‘LAAGSTE INKOMENS, MINSTE HUURVERHOGING’

Ede, 27 april 2015 –  Huurders van Mooiland in de regio Noordoost Brabant en Gennep ontvingen onlangs een brief over de huurverhoging voor 2015. Elk jaar stelt de minister de maximale huurverhoging per inkomensgroep vast. Op advies van de huurderskoepel in Grave koos Mooiland ervoor de huren van mensen met een laag of middeninkomen minder hard te laten stijgen dan toegestaan. De laagste inkomens krijgen een huurverhoging tussen 1% en 2,5%, de huur van middeninkomens stijgt tussen 2% en 3% en die van de hoogste inkomens met 5%. De beperking van de huurverhoging is mogelijk, doordat Mooiland bezuinigt op de eigen organisatiekosten en anders omgaat met investeringen in nieuwbouw en bestaand bezit. Met de beperkte huurverhoging voor lagere inkomens stellen Mooiland en de huurderskoepel het belang van de betaalbaarheid van haar woningen voorop.

 

Bij het bepalen van de huurverhoging voor 2015 heeft de huurderskoepel Mooiland in Grave een belangrijke rol gespeeld.  Johanna van Mun, secretaris van de huurderskoepel in  Grave is blij met het belang dat Mooiland hecht aan de betaalbaarheid van woningen voor de laagste inkomens: ‘Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Vooral voor de betaalbaarheid hebben wij ons hard gemaakt. Maar uiteindelijk hebben we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de keuzes die Mooiland maakt in haar huurbeleid. Wij zien dit als voorbeeld van onze toegevoegde waarde in de samenwerking met Mooiland.’

 

Mooiland bestuurder Anne Wilbers onderschrijft het belang van een beperkte huurverhoging voor lagere inkomens in de regio Noordoost Brabant en Gennep: ‘Wij werken vooral voor mensen met de laagste inkomens (< €34.229). Het is onze taak om juist voor deze mensen onze woningen betaalbaar te houden. Daarom hebben we het advies van de huurderskoepel voor de beperkte huurverhoging voor de laagste inkomens omarmt. De exacte huurverhoging hangt naast het inkomen ook af van de mate waarin de huidige huur afwijkt van wat Mooiland maximaal mag vragen voor de woning.‘

 

Over Mooiland
Mooiland is een woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in 131 gemeenten in heel Nederland. Hiermee is Mooiland één van de twintig grootste corporaties van Nederland. Mooiland werkt samen met haar partners aan goed en betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen of met een bijzondere woon- of zorgvraag. De corporatie voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor de woonvragen die in haar werkgebied spelen. De organisatie staat onder leiding van een bestuurder en heeft ruim tweehonderdvijftig medewerkers.