Huurders belangrijk bij energiebesparing huursector

In de huursector valt nog een wereld te winnen met energiebesparing. Huurdersorganisaties kunnen daar een grote rol in spelen. De Woonbond organiseert daarom een bijeenkomst over de verduurzaming van de sociale huurvoorraad.

In 2013 hebben een groot aantal partijen het SER energieakkoord getekend. Hier staan ambitieuze doelstellingen voor de sociale huursector in. In 2020 moet het gemiddelde energielabel van sociale huurwoningen op het niveau van energielabel B liggen.

Energielabel

Daar zijn we nog lang niet, bleek onlangs uit onderzoek van corporatiekoepel Aedes. De herziening van de Woningwet biedt de kans aan huurdersorganisaties om samen met gemeenten en corporaties, via de lokale prestatieafspraken, in te zetten op energiebesparing. De Woonbond organiseert daarom samen met de VNG, de gemeente Deventer, Aedes en Platform 31 een gratis bijeenkomst voor corporaties, huurdersorganisaties en gemeenteambtenaren. Op 29 mei kunnen zij met elkaar in gesprek over de kansen voor verduurzaming van de sociale huursector. Er zijn diverse workshops te volgen. Kijk voor het programma op de website van de VNG. Daar kunnen huurdersorganisaties zich ook aanmelden.

Energiecoaches Woonbond

De bijeenkomst is bedoeld voor huurdersorganisaties. Huurders die zelf aan de slag willen met energiebesparing in hun woning, kunnen contact opnemen met de energiecoaches van de Woonbond. Wilt u hulp of advies van een energiecoach? Kijk of er één actief is in uw omgeving en neem contact op. Of schakel de Energiebus in voor een onderzoek naar energiebesparing in uw buurt.

bron: Woonbond.nl