Bezwaar maken tegen de huurverhoging

De afgelopen maand is bij veel huurders het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging op de mat gevallen. Voor het derde jaar op rij geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met de introductie van deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn de wettelijke regels erg ingewikkeld geworden.

De Woonbond heeft een online check op de website gepubliceerd, waar huurders kunnen controleren of de huurverhoging wel volgens de regels is. Wanneer dat niet het geval is kan het lonen om bezwaar te maken. In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Voor drie verschillende inkomensgroepen gelden daarbij andere maximumpercentages. Dit jaar zijn dat 2.5% voor inkomens tot € 34.229, 3% voor inkomens tussen € 34.229 en € 43.786 en 5% voor inkomens daarboven. Huurverhogingen boven de 2,5 procent zijn inkomensafhankelijk.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/berekening.jpg

Om te bepalen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt bekijkt de Belastingdienst wat de mensen die op uw adres zijn ingeschreven in 2013 aan (gezamenlijk) belastbaar inkomen hadden. Het inkomen over 2014 wordt niet in die bepaling betrokken. Op het moment dat de indicaties verstrekt worden zijn de belastingaangiftes over 2014 nog niet verwerkt, waardoor belastbare inkomens nog niet definitief vaststaan. Wanneer het huishoudinkomen niet klopt, of in de tussentijd is gewijzigd, dan kan dat invloed hebben op hoe hoog de huurverhoging maximaal kan zijn. Daarnaast mag de huurverhoging niet leiden tot een huurprijs die hoger is dan volgens het puntenstelsel voor huurwoningen is toegestaan, en moet het voorstel voor huurverhoging twee maanden voor de ingangsdatum verstuurd zijn.

Maak voor 1 juli bezwaar

Er zijn twee manieren om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Huurders kunnen schriftelijk, bezwaar maken bij de verhuurder. Gaat het om een huurverhoging per 1 juli dan moet de bezwaarbrief vóór 1 juli door de verhuurder zijn ontvangen. De verhuurder kan er dan voor kiezen de huurverhoging niet door te voeren en een ander voorstel doen. Gaat de verhuurder niet akkoord met het bezwaar, kan deze naar de huurcommissie stappen om uitspraak te doen. Bezwaar maken door alleen de huurverhoging niet te betalen kan ook. Huurders die betalen per automatische incasso moeten deze incasso dan tijdig aanpassen. Wanneer de huurder een bezwaarschrift stuurt naar de verhuurder, en de verhuurder wil de huurverhoging alsnog doorzetten, moet de verhuurder zelf naar de huurcommissie stappen. Wanneer een huurder geen bezwaar aantekent en de huurverhoging van 1 juli betaalt, dan is er na 1 juli niets meer aan te doen.

Herinneringsbrief

Huurders die geen bezwaarschrift indienen, maar de oude huurprijs zijn blijven betalen, moeten uiterlijk 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum een aangetekende brief krijgen van de verhuurder waarin hij vraagt alsnog akkoord te gaan met de huurverhoging. Gaat de huurder nog steeds niet akkoord met de verhoging, dan moet de huurder naar de huurcommissie stappen. Dit moet uiterlijk 4 maanden na de voorgestelde ingangsdatum.

Hulp bij bezwaar maken

Huurders die benieuwd zijn of ze met succes bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging, kunnen de check doen. Met vragen over bezwaar maken, kunnen huurders telefonisch advies vragen bij de Huurderslijn van de Woonbond (020-5517755). Daarvoor moet u wel lid zijn of worden van de Woonbond. Lid worden kan bij het telefoongesprek of via de website van de woonbond.

bron: Woonbond.nl