MOOILAND: “MEER BETAALBARE HUURWONINGEN VOOR MENSEN MET EEN LAGER INKOMEN” Nieuw huurbeleid voor Mooiland

Grave, 12 april 2017 – Betaalbare woonlasten, voldoende beschikbare huurwoningen én goede slaagkansen in het vinden van een betaalbare huurwoning voor mensen met een lager inkomen (tot € 40.349) zijn belangrijke ambities in de strategie van Mooiland. Deze ambities komen tot uitdrukking in het nieuwe huurbeleid van de corporatie, dat vanaf 14 april van kracht is voor de regio Noordoost-Brabant en Gennep. Het huurbeleid kwam de afgelopen maanden tot stand in nauwe samenwerking met de huurderskoepels: Koepel Grave en Koepel Mooiland Allen Samen.

In het nieuwe huurbeleid wil Mooiland 80% van haar woningaanbod beschikbaar houden voor mensen met een lager inkomen tot €40.349. Deze woningen hebben een netto huurprijs (is huurprijs zonder servicekosten) van maximaal €635. Om dat te realiseren, past Mooiland de nieuwe huurprijs van vrijkomende woningen aan. Naast afspraken over voldoende keuze in betaalbare huurwoningen staan in het nieuwe huurbeleid ook de uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging van Mooiland.

Meer betaalbare huurwoningen

De netto huurprijs van een vrijgekomen woning wordt bepaald op basis van woningwaarderings- punten. Hoe groter en luxer de woning, hoe meer punten en hoe hoger de nieuwe huurprijs. Mooiland wil voldoende keuze in huurwoningen met een netto huurprijs tot €635 garanderen voor de doelgroep. Om dat te realiseren past de corporatie vanaf 14 april de netto huurprijzen van een aantal vrijkomende woningen in Noordoost-Brabant en Gennep aan. Voor deze woningen valt de huurprijs in sommige gevallen lager uit dan verwacht op basis van de woningwaarderingspunten.

Beperkte of geen huurverhoging 2017

Mensen met een inkomen tot €40.349 krijgen in Noordoost-Brabant en Gennep een inflatievolgende huurverhoging van 0,3%. In het gebied buiten Noordoost-Brabant en Gennep is dit zelfs 0%. De maximaal toegestane huurverhoging voor mensen met een lager inkomen is 2,8%. Mooiland ziet het als haar taak om juist voor deze huishoudens een bijdrage te leveren aan betaalbare woonlasten.

Betrokken

Mooiland betrok huurders intensief bij het opstellen van het nieuwe huurbeleid, onder meer door uitvoerig overleg met de huurderskoepels: Koepel Grave en Koepel Mooiland Allen Samen. In vijf bijeenkomsten is van gedachten gewisseld over de uitgangspunten van het huurbeleid. Daarin kwamen duidelijk de beschikbaarheid en betaalbaarheid als pijlers naar voren. Deze pijlers wegen voor huurders zwaar mee en komen nu tot uitdrukking in het huurbeleid. Mooiland is de huurderskoepels zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het nieuwe huurbeleid.

Postbus 140 5360 AC Grave

Arnoud van Gelderweg 69 5361 CV Grave

T 0486 439 900 F 0486 439 988

Over Mooiland

Mooiland is een woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in 127 gemeenten in heel Nederland. Hiermee is Mooiland één van de twintig grootste corporaties van Nederland. Mooiland werkt samen met haar partners aan goed en betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen of met een bijzondere woon- of zorgvraag. De corporatie voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor de woonvragen die in haar werkgebied spelen. Het hoofdkantoor van Mooiland is centraal gevestigd in Ede. De organisatie staat onder leiding van een bestuurder en heeft ruim driehonderd medewerkers.