Minder huisuitzettingen bij corporaties

Het aantal huisuitzettingen is in 2016 met 14% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van corporatiekoepel Aedes.

In 2016 waren er 4.800 uitzettingen waarvan 85% kwam door een huurachterstand. Andere redenen voor huisuitzetting waren onderverhuur, overlast, wietteelt en leegstand van de woning. Het is het derde jaar op rij dat het aantal uitzettingen bij corporaties afneemt.

Preventie werkt

De Woonbond vindt het goed dat corporaties het aantal huisuitzettingen hebben weten terug te dringen. Dit komt vooral doordat corporaties meer zijn gaan doen aan preventie. Het aanbieden van hulp werkt beter dan het sturen van een aanmaning. Huisbezoeken, huurders bellen, verwijzen naar hulpverleningsinstanties en organiseren van achter-de-voordeur-projecten zorgen voor minder uitzettingen.

Veel armoede onder huurders

Wel wijst de Woonbond erop dat het onderliggende probleem enorm groot is. Uit een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat een half miljoen huishoudens na betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden om noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud  te kunnen doen. Een grote groep huurders kampt met langdurige armoede door de enorm gestegen huurprijzen. De Woonbond pleit er dan ook voor dat een komend kabinet de huurprijzen tien procent verlaagd, om tegemoet te komen aan de grote betaalbaarheidsproblemen in de huursector.

Aedes verwacht meer uitzettingen

Aedes-voorzitter Marnix Norder waarschuwt ervoor dat het aantal huisuitzettingen in de toekomst weer zal toenemen. Norder: ‘We krijgen signalen dat er steeds meer mensen die verward gedrag vertonen in corporatiewoningen terechtkomen’, zegt Norder. Dit komt door het beleid van de overheid om mensen met psychiatrische problemen langer zelfstandig te laten wonen. Norder: ‘Bij hen is de kans groter dat zich meerdere problemen voordoen – overlast, maar ook huurachterstanden.’