Energielabel zegt weinig over energieverbruik

Renovaties waarmee woningen een zuiniger energielabel krijgen leveren niet altijd de besparing op die vooraf werd verwacht.  Dat komt omdat te vaak wordt nagelaten  het werkelijke verbruik van bewoners te meten.

Bij renovatieprojecten wordt vaak gerekend met theoretische besparing volgens de systematiek van energielabels. Die rekenmodellen hebben een belangrijk manco: het energieverbruik van woningen met label G, F en E wordt er stelselmatig te hoog mee ingeschat, het energieverbruik in label A woningen juist te laag. Dat leidt tot onrealistische verwachtingen over de te bereiken besparing.

Werkelijk verbruik meten belangrijk

De Woonbond benadrukt daarom al jaren dat je bij renovaties ook het werkelijke energieverbruik van de bewoners moet meten. Voordat de renovatie plaatsvindt en na de renovatie opnieuw. Op die manier kun je achterhalen wat de renovatie betekent voor de woonlasten van bewoners. En valt ook een woonlastenwaarborg af te spreken die ervoor zorgt dat de totale woonlasten niet stijgen.

Rekenmodel slechte voorspeller

Theoretische rekenmodellen zijn slechte voorspellers van de feitelijke energiebesparing. Dat werd in 2016 nog eens bevestigd door de Rekenkamer Amsterdam, die renovaties in Amsterdamse corporatiewoningen onderzocht. Radiomakers van NPO vroegen onlangs opnieuw aandacht voor de bevindingen van de Rekenkamer. In de uitzending Energielabels ontrafeld(externe link) nemen zij vijf renovatieprojecten buiten Amsterdam onder de loep. Zij concluderen dat de verwachte besparing daar evenmin gehaald is, omdat de rekenmodellen te optimistisch waren.

Betrokken bij een renovatie?

Heeft u als groep huurders te maken met een energiebesparende renovatie in uw complex of buurt? Kijk dan kritisch naar de manier waarop de verhuurder de te verwachten besparing laat berekenen. Uitsluitend theoretische rekenmodellen inzetten is goedkoper dan het werkelijke verbruik laten meten, maar voor bewoners is van groot belang dat er feitelijke verbruiksmetingen plaatsvinden. De Woonbond kan uw organisatie daarover adviseren.

Betrokken bij prestatieafspraken?

Bent u als huurdersorganisatie op beleidsniveau bij prestatieafspraken betrokken? Dan is het belangrijk alert te zijn op de valkuilen van optimistische rekenmodellen. De labelsystematiek wordt vaak gebruikt om lokaal te sturen op het halen van doelen in het terugdringen van energieverbruik. Wees u dan wel bewust van bovenstaande informatie en houd  daar rekening mee in de gesprekken over de te behalen labelstappen.