MOOILAND GAAT JARENLANGE SAMENWERKING AAN OP VERDUURZAMING HUURWONINGEN

Ede, 21 december 2017 – Op 20 december vond de start van een jarenlange samenwerking plaats tussen Mooiland, Trebbe, Dura Vermeer, Elk Totaal Onderhoud, WDW ontwikkelend beheer, Nijhuis Bouw en Caspar de Haan Vastgoedonderhoud. Vanaf 1 januari 2018 zorgen zij sámen voor het energiezuinig maken van de woningen van Mooiland. De corporatie investeert de komende jaren flink in duurzaamheid. Daarmee beantwoordt zij aan haar maatschappelijke opgave en ambitie om de woonlasten betaalbaar te houden voor huurders.

Mooiland wil in 2026 al haar huurwoningen op minimaal energielabel B hebben. In het kerngebied Noordoost-Brabant gaat de corporatie nog verder door een deel van de woningen te laten voldoen aan de BENG-normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw). BENG is gericht op een goed geïsoleerde schil om de woning. En op duurzame energieopwekking met behulp van eenvoudige techniek met een beperkt gebruik van fossiele brandstof. Met als eindresultaat een gezonde, veilige en betaalbare woning voor de huurder.

Selectietraject

De zes partners zijn via een zorgvuldig selectietraject door Mooiland gekozen. De partners zijn allemaal experts op het gebied van verduurzaming van woningen. Een klantgerichte dienstverlening was een belangrijk selectiecriterium. Bij de selectie is ook goed gekeken of de partners elkaar kunnen aanvullen qua kennis en kunde.

 

Kick-off met zeven samenwerkingspartners

Om de samenwerking goed te starten hebben de zeven partijen nader kennis met elkaar gemaakt tijdens een kick-off op het kantoor van Mooiland in Ede. In de kick-off hebben de partners elkaar beter leren kennen en afgesproken hoe ze samen thuis geven in de dienstverlening aan huurders. De huurders van Mooiland zien Trebbe, Dura Vermeer, Elk Totaal Onderhoud, WDW ontwikkelend beheer, Nijhuis Bouw en Caspar de Haan Vastgoedonderhoud immers als een verlengstuk van Mooiland.

 

Martin Boswinkel, directeur Vastgoed Mooiland: “Met het Klimaatakkoord van Parijs ligt er een grote opgave bij woningcorporaties om in de komende jaren de woningvoorraad te verduurzamen. Verduurzaming levert niet alleen een belangrijke bijdrage in de beperking van de CO2-uitstoot maar leidt ook tot meer wooncomfort en lagere (energie)lasten voor onze huurders. En juist dat vinden we heel belangrijk! Ik ben erg blij met de keuze voor deze partners waarmee we de komende jaren onze duurzaamheidsopgave gaan realiseren.”

 

Over Mooiland

Wij zijn een sociale huisvester. We bieden mensen met een lager inkomen of mensen met een bijzondere woonvraag een betaalbare sociale huurwoning van passende kwaliteit. Op dit moment beheren we 26.060 huurwoningen in 127 gemeenten in heel Nederland. Thuis geven als volwaardige woningcorporatie is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. We willen een corporatie zijn die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders en partners. Die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk.