Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een vandaag verschenen rapport dat veel huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning de vrije sector huurprijzen niet kunnen betalen. Zij kunnen geen huur opbrengen die hoger is dan sociale huur. Terwijl de inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd om deze huurders de sociale sector uit te jagen. Vanaf 2013 konden huurders vanaf een inkomen van €33.600,- een extra hoge huurverhoging krijgen. Komende woensdag wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Belastingdienst en verhuurkoepels over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Heel veel huurders blijken niet meer te kunnen betalen dan de sociale huurgrens van €710,68. Dat gaat om 59% van de lage middeninkomens (tot €38.690,-), 50% van de midden- middeninkomens (tot €44.360,-) en 19% van hoge middeninkomens (tot €52.500,-).

De Woonbond is tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De privacy van huurders wordt geschonden omdat elk jaar inkomensgegevens worden gedeeld met verhuurders, en bescheiden middeninkomens lopen tegen torenhoge huurprijzen aan. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Wat ons betreft moeten middeninkomens ook terecht kunnen in de sociale huursector. Dit uitrookbeleid moet echt van tafel.’

Om inkomensafhankelijke huurverhogingen te kunnen vragen wordt ook op grote schaal privacy van huurders geschonden. De Belastingdienst deelt hiervoor inkomensgegevens met verhuurders. Eerder oordeelde de Raad van State al dat dat niet mocht. De Woonbond heeft een rechtszaak lopen tegen belastingdienst en verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. Op 15 november wordt er een uitspraak verwacht.