Lokale Monitor Wonen

Hoeveel betalen huurders in uw gemeente?

Welk deel van hun inkomen zijn huurders in uw gemeente kwijt aan huur? Hoe hoog zijn de huurprijzen en wat is de beschikbare woningvoorraad? Voor het eerst zijn in één overzicht de meest recente cijfers te bekijken over betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de corporatiesector.

De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van de VNG, G4, G32, Woonbond, Aedes en KING.  De monitor biedt inzicht in de woonlasten van verschillende typen huishoudens en de opbouw van de beschikbare huurwoningvoorraad. Daarmee is deze monitor een goed instrument om tot beter lokaal woonbeleid en prestatieafspraken te komen.

Bekijk de nieuwste cijfers over wonen. Links boven in uw scherm selecteert u uw gemeente. U kunt uw gemeente vervolgens vergelijken met een andere gemeente, met heel Nederland of met een specifieke selectie.

Klik hier voor de site van Lokale Monitor Wonen op WaarStaatJeGemeente.nl