Brand is en blijft een groot risico

Oktober is elk jaar de maand van de Brandpreventieweken. Dit jaar is het thema: ‘Hé doe die deur dicht.’

Per jaar zijn er in Nederland meer dan 6.000 woningbranden. En nu de dagen korten, en de temperaturen dalen, gaan de kacheltjes weer hoog en worden de kaarsen uit de lades gehaald. Dus wordt het risico op brand ook groter.

Binnendeuren sluiten

De Brandweeracademie heeft onderzoek gedaan naar hoe je de kans op brand kunt verminderen. En hoe je, als er toch brand komt, zo veilig mogelijk weg kunt komen. Door de binnendeuren altijd gesloten te houden, heb je langer de tijd om jezelf in veiligheid te brengen. Verder zou je van tevoren al een vluchtplan moeten hebben, en kun je een vluchtmasker in huis halen.

Rookmelders

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat er in 70% van de woningen een rookmelder hangt, maar dat maar een derde daarvan op de juiste plek hangt én werkt. Kijk eens goed naar je melders, en neem bij twijfel contact op met het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting( telefoon 0251-275590). Daar werken meer dan 2.500 vrijwilligers die kunnen helpen bij het plaatsen van de melders.

Nieuwe regels

Zoals we uit het nieuws weten, zijn vooral seniorencomplexen kwetsbaar bij brand. De ‘minder zelfredzame’ bewoners kunnen vaak slecht wegkomen in geval van nood. Daarom zijn nieuwe wettelijke regels opgesteld, zoals verplichte zelfsluitende deuren om snelle rookverspreiding tegen te gaan. En wordt er veel aandacht gegeven aan brandveiligheids-bewustwording van de senioren en hun sociale netwerk.

Je kunt ook zelf een project starten rond brandveiligheid, en daarbij ondersteuning krijgen van de brandweer. Kijk daarvoor op www.loketbrandveiligleven.nl.

bron: https://www.woonbond.nl/nieuws/brand-en-blijft-groot-risico