Huurdersvereniging Gennep maakt co-creatie van leefbaarheid

Huurdersvereniging Gennep zet zich in voor de leefbaarheid in de Julianalaan, Pr. Bernardlaan, Zuidoosterlaan en Brugstraat in Gennep. Samen met bewoners en woningcorporatie Mooiland  voeren ze een plan uit om onaangename plekken te veranderen in een fijne woonomgeving. Op vrijdag 21 maart is vanaf 10.00 uur de oplevering op het parkeerterrein ter hoogte van Brugstraat 66 in Gennep.

 

Leefbare buurten maak je samen. Daarom werkt huurdersvereniging Gennep met buurtbewoners een plan uit voor de onderdoorgangen van de Julianalaan naar de Brugstraat. Verlichting en kleuren zijn de thema’s van de verbeteringen. Buurtbewoners en huurdersvereniging Gennep maakten  kunstwerken van mozaïek en andere materialen.

 

Oplevering

Op vrijdag 21 maart zijn buurtbewoners en andere geïnteresseerden van 10.00 tot 13.00 uur welkom om de laatste hand te leggen aan de uitvoering van het plan. Garagedeuren en stoeptegels worden aangepakt onder begeleiding van een kunstenaar. Ondertussen brengt Mooiland verlichting aan in de onderdoorgangen en hangt de kunstwerken aan de gevels van de appartementen aan de Brugstraat.

 

Co-creatie

Het hele project is een voorbeeld van hoe inwoners en instanties samenwerken. Zo komen de ideeën van de inwoners en werken zij die voor een groot deel zelf uit.  Mooiland en de gemeente Gennep faciliteren en stimuleren deze burgerinitiatieven. Een aantal medewerkers van Mooiland helpt zelfs mee in hun vrije uren.

 

HVG voor en door huurders

De huurdersvereniging Gennep is een vraagbaak voor huurders van Mooiland in de gemeente Gennep en tevens een klankbord voor de woningcorporatie. De vereniging is een onafhankelijke organisatie en nauw betrokken bij projecten, schouwen en leefbaarheidsplannen. Ook maakt Huurdersvereniging Gennep zich sterk voor leefbare straten en buurten. Werken aan een leefbaar Gennep kan Huurdersvereniging Gennep echter niet alleen. Zij zoeken de samenwerking met anderen zoals de gemeente, Mooiland, wijkraden en bovenal de huurders. Mooiland stimuleert initiatieven van huurders die bijdragen aan fijnere wijken om te wonen.

 

Meer informatie vindt u op www.huurdersvereniginggennep.nl. Of neem contact op met Cees de Roij op 0485 – 512903 of Marion Scholten op 0485 – 511046 of via  info@huurdersvereniginggennep.nl