Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Huurdersvereniging Gennep (HVG) houdt op 13 maart 2017 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor huurders van wooncorporatie Mooiland.
De uitnodiging vindt u hieronder.


Uitnodiging

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Gennep.
Hieraan voorafgaand is er een themabijeenkomst.
Dit jaar gaan we in op het thema “Prestatieafspraken”.
Sinds 1 januari 2016 is er een wettelijke verplichting dat huurdersorganisaties samen met de woningcorporaties en de gemeenten om de tafel gaan zitten om afspraken te maken over de
sociale huurwoningen.

De Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst wordt gehouden op
maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur, bij “4 Events”, Pica Mare Picardie 36 te Gennep.

Programma
20.00 – 20.15​ Welkom
20.15 – 21.15​ Gastspreekster Mw. Daniëlle Gerrits – gebiedsregisseur van Mooiland
21.05 – 21.30​ Pauze
21.30 – 22.15​ Algemene Ledenvergadering
22.15 Afsluiting met een drankje

Wij heten u ook deze keer weer van harte welkom.

Bestuur Huurders Vereniging Gennep