Steeds meer huishoudens in energiearmoede

Honderdduizenden huishoudens in Nederland kunnen hun energierekening amper betalen. Die groep dreigt de komende jaren alleen maar te groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.

Energielabel
Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is. 

Er zijn op dit moment 650.000 huishoudens die leven met ‘energiearmoede’. Dat is het geval als een gezin minstens 10% van het besteedbaar inkomen uitgeeft aan de energierekening.  Dat is vooral bij huishoudens met een relatief laag inkomen vaak het geval. Volgens de onderzoekers neemt het aantal energiearme huishoudens toe tot 1,5 miljoen in 2030. Dat staat in het rapport ‘De financiële gevolgen van de warmtetransitie(externe link)’. Ecorys rekende uit dat Nederlandse huishoudens over tien jaar gemiddeld 258 euro extra per jaar kwijt zijn aan hun energie- en investeringslasten.

Woonlasten       

Een grote groep huurders in de sociale sector heeft moeite om maandelijks rond te komen. Hun lasten stijgen al door hogere energieprijzen en het verhogen van de gasbelasting door de overheid. Maar ook wanneer corporaties woningen verduurzamen, kunnen huurders daarmee op kosten gejaagd worden. Renovaties gaan immers meestal gepaard met een huurverhoging. Een hogere huur in ruil voor een lagere energierekening kan in de praktijk negatief uitpakken. Daarom is de Woonbond samen met corporatiekoepel Aedes bezig met afspraken over een nieuwe vergoedingstabel voor verduurzamende renovaties. Dat is een uitwerking van het Sociaal Huurakkoord, waarin door Aedes en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing bij verduurzaming op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten. 

Maatregelen

Daarnaast pleit de Woonbond voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Verhoog bijvoorbeeld de huurtoeslag van huurders met één of meer kinderen. Pak de slechtste woningen als eerste aan en bevries huurprijzen met de meest onzuinige labels F en G. Een andere optie, waar steeds meer draagvlak voor komt, is het afschaffen van de verhuurderheffing. Daarmee ontstaat er ruimte om te investeren in woningen zonder dat huurders daar de rekening voor moeten betalen.