Onderzoek naar scheefwonen van start

De Woonbond en Aedes zijn van start gegaan met een onderzoek naar scheefwonen. Het onderzoek vloeit voort uit het sociaal huurakkoord dat ze in juni 2015 sloten over het huurbeleid voor de komende jaren. ABF Research voert het onderzoek uit. Eind september worden de resultaten bekend.

In het onderzoek wordt de definitie van scheefwonen onderzocht (huurders die of in een te duur of in een te goedkope woning wonen), de omvang ervan (landelijk en regionaal) en de mogelijke oplossingen om passend wonen meer mogelijk te maken.

De Woonbond en Aedes hebben afgesproken consequenties te verbinden aan de uitkomst van het onderzoek, zoals ook is afgesproken in het sociaal huurakkoord. De uitkomsten gaan een rol spelen in het debat over de verdere uitwerking van het huurbeleid voor de komende jaren.

Maximaal 1% boven inflatie

In het sociaal huurakkoord hebben Woonbond en Aedes afgesproken dat de huren (de huursom per corporatie) de komende jaren met maximaal 1% boven de inflatie mogen stijgen, inclusief de huurverhoging na mutatie (verhuizing).

Apart regime voor commerciële sector

Minister Blok van BZK heeft de kern van het akkoord overgenomen, maar wil de voorstellen uit het akkoord beperken tot de corporatiesector. Voor de particuliere en commerciële sector wil hij de maximale huurverhoging verruimen tot 2,5% boven inflatie. De Woonbond is hiertegen.

bron: Woonbond.nl