Huurdersorganisaties tegen uitrookplannen middeninkomens

Naast de Woonbond, hebben ook lokale huurdersorganisaties kritisch gereageerd  op de uitrookplannen van de coalitiepartijen om middeninkomens met fikse huurstijgingen uit de sociale sector te jagen.

Huurstijging

Gisteren kondigden de coalitiepartijen forse huurverhogingen aan voor middeninkomens. In  het Kamerdebat bleek vervolgens dat er geen concreet plan lag, maar kreeg minister Ollongren het verzoek hier met de sector over in gesprek te gaan.

‘Wonen is een recht’

Kort geleden kwam aan aantal corporaties ook al met plannen voor het optrekken van huurprijzen voor middeninkomens. Ook daar is veel kritiek op gekomen. Bijvoorbeeld in de vorm van het manifest ‘Wonen is een recht, geen gunst’ waar lokale huurdersorganisaties al heel veel steunbetuigingen voor hebben verzameld(externe link). Inmiddels hebben al 65 huurdersorganisaties hun steun uitgesproken. In een persbericht spreken de ondertekenaars zich ook uit tegen de plannen van de coalitiepartijen.

Breed toegankelijke huursector

In het manifest pleiten huurdersorganisaties uit heel Nederland  voor een huisvestingsbeleid waarbij de sociale huursector een betaalbare en breed toegankelijke publieke voorziening blijft en niet verder uitgehold wordt. De huurders zijn fel tegen de plannen van de corporaties om huurders te controleren op inkomen en gezinssamenstelling en huurders zo nodig met huurverhogingen te dwingen te verhuizen. Het manifest wordt in oktober aangeboden aan de Tweede Kamer, tot die tijd kunnen er nog steunbetuigingen worden gedaan.