Gewoon Samen en Beleefbankjes

In Gennep heeft de Stichting Gewoon Samen bedacht dat zij z.g.n. ‘beleefbankjes’ wil plaatsen.

Men wil hiermee vooral ontmoetingspunten tussen mensen mèt en zònder beperkingen stimuleren. Via een oproep in de media, aan alle organisaties en inwoners van Gennep, werd de bedoeling niet alleen uiteengezet maar werd tevens gevraagd of men tegeltjes wilde ontwerpen die dan in de bankjes zullen worden verwerkt. De HVG vond dit een mooi plan vooral omdat het ook prachtig aansloot bij wat wij het afgelopen jaar al bedachten aangaande het project “Leefbaarheid”. Onze secretaris Cees De Roij maakte verscheidene foto’s uit de directe omgeving en bewerkte deze. Uit de vierhonderd toezendingen werden door een deskundige jury honderd uitgekozen. De HVG werd met twee ontwerpen uit deze honderd geselecteerd waarop we natuurlijk erg trots zijn. De eerste bankjes zijn op de Brabantweg nabij Loc 94 op vrijdag 7 juni onthuld door wethouder Vandermeulen om 16.00 uur.

In de kern Gennep zullen in de loop van dit jaar in totaal tien bankjes worden geplaatst. Dit houdt in dat er in ieder bankje tien tegeltjes worden verwerkt.

Deze tegeltjes worden gebakken door keramisten uit Gennep en Bergen.