Gang huurcomissie loont vaak voor huurder

Huurders kregen het afgelopen jaar in 60% van de geschillen met verhuurders gelijk. Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van de huurcommissie.

 

De gang naar de huurcomissie kan lonen. De huurcommissie kan namelijk een uitspraak doen over te hoge huurprijzen of besluiten tot tijdelijke huurverlagingen in verband met gebreken aan de woning.

Te hoge huurprijs

Huurders kunnen, ook bij vrije sector huurwoningen, in het eerste half jaar laten controleren of de huurprijs van hun woning niet te hoog is. Met deze ‘toets aanvangshuur’ wordt gekeken of de huurprijs boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) ligt. Dit leverde huurders gemiddeld een huurverlaging van 103 euro op. Huurders van een sociale huurwoning kunnen de huurprijs op basis van puntenaantal ook na het eerste half jaar laten controleren. Dit leidde in 2017 gemiddeld tot een huurverlaging van gemiddeld 53 euro.

Tijdelijke huurverlaging

De huurcommissie kan bij onderhoudsgebreken aan een woning ook besluiten tot een tijdelijke huurverlaging. Dat is voor verhuurders vaak een goede stok achter de deur om achterstallig onderhoud toch aan te pakken. In uitspraken in 2017 werd de huur gemiddeld 285 euro per maand verlaagd in verband met gebreken aan de woning.

Servicekosten

De meest ingediende verzoeken in 2017 gingen over de servicekosten. Gemiddeld genomen gingen de servicekosten na uitspraak van de commissie op jaarbasis 222 euro omlaag.