Meeste huurders in energiezuinige woning tevreden

De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. Dat blijkt uit een recente evaluatie van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV.

 

Nul-op-de-meter woning in Melick
Nul-op-de-meter woning in Melick (nabij Roermond).

Huurders van zeer energiezuinige woningen, betalen sinds september 2016 een EPV. Deze regeling is bedacht om verhuurders te stimuleren te investeren in energiezuinige renovaties en daarvoor een vergoeding van de huurder te krijgen. Tegelijkertijd zou de EPV huurders beschermen tegen te hoge kosten.

Meer energie opgewekt dan verbruikt

Inmiddels is er ervaring opgedaan met zeer energiezuinige renovaties, nieuwbouw en de EPV. Uit de evaluatie blijkt dat de kosten voor energieverbruik bij de jaarafrekening voor de meeste huurders nul euro of minder zijn. Er wordt dan meer energie terug geleverd aan het net dan er wordt verbruikt. Als de hoogte van de EPV is bepaald aan de hand van de kosten voor energieverbruik in de oude situatie (dus voor de renovatie), pakt dat financieel gunstig uit voor de meeste huurders.

Tevredenheid over de woning zelf

In het algemeen blijken huurders zeer tevreden over hun energiezuinige woning. Zij waarderen met name de flink opgeknapte buitenkant van de woning, de isolatie en het feit dat de meeste installaties aan de buitenkant worden geplaatst waardoor de woonruimte niet kleiner wordt. Een kleine groep huurders ervaart echter nadelen zoals de regelbaarheid van de temperatuur in de woning en het gemis van stralingswarmte.