Dialoog over toekomst huurmarkt gestart

De Woningwet dwingt corporaties te kiezen welke huurwoningen zij gaan bestemmen voor sociale huur en welke voor de vrije sector. Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept huurdersorganisaties op  hun mening hierover te geven.

Ook de vraag hoe corporaties deze splitsing gaan uitvoeren is daarbij van belang. Door intern een onderscheid te maken of door echt in twee organisaties te splitsen. Huurdersorganisaties en gemeenten moeten daar in het najaar van 2016 een zienswijze op geven. Daarmee hebben huurdersorganisaties de kans om in één keer grote invloed uit te oefenen op hoe de woningvoorraad eruit gaat zien.

Praat mee op Woningwet2015.nl

Het minister van Binnenlandse Zaken roept huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten nu op om hun ideeën en vragen hierover met elkaar te delen op de website over de Woningwet.

In een eerste ronde die tot 9 februari loopt wordt iedereen uitgenodigd  vragen te stellen of visies naar voren te brengen. Zo kan iedereen zich voorbereiden op de discussie in het najaar.

Vrije sector versus sociale huur

De richting van de discussie over scheiden of splitsen komt al duidelijk naar voren uit de eerste bijdragen. Het ministerie benadrukt bij monde van de directeur Woningmarkt Erik-Jan van Kempen dat de vrije sector een belangrijk onderdeel van de volkshuisvesting is. Woonbond-directeur Ronald Paping stelt daar tegenover dat woningen die je uit de sociale voorraad onttrekt nooit meer terugkomen, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen groeit.

Startpunt discussie

De Woonbond zal in de loop van dit jaar haar lidorganisaties van informatie en advies gaan voorzien over deze belangrijke keuze. Voor nu is deze website en de dialoog die daar plaatsvindt een prima startpunt om vragen over het hoe, wat en waarom te stellen. Neem daarom zeker een kijkje en doe mee aan deze gespreksronde. 

bron: Woonbond.nl