Woonbond.nl: Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders en langere wachtlijsten

‘In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat.’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. ‘Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood.’

Zo blijft de heffing die verhuurders betalen over hun sociale woningvoorraad (verhuurderheffing) in stand. Door het vorige kabinet was de heffing ingevoerd als een tijdelijke crisismaatregel.  Paping: ‘Nu al gaat twee maand huur direct naar de schatkist.  Daar gaat het nieuwe kabinet dus mee door. Ook wordt er bezuinigd op de huurtoeslag. De basishuur die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen gaat jaarlijks sneller stijgen. Een bezuiniging op de huurtoeslag van 138  miljoen euro, dat scheelt de huidige groep huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar.’ Daar staat een minieme verbetering van de huurtoeslag tegenover. Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag doordat de harde maximale inkomensgrens wordt afgeschaft .

Beschikbaarheid

De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Helaas ontbreekt het dit kabinet aan ambitie om de woningnood aan te pakken. ‘In het regeerakkoord wordt deze verantwoordelijkheid makkelijk over de schutting gegooid naar gemeenten. Die lossen het maar op.’ Wel wil de coalitie in gesprek met gemeenten meer vrije sector huur bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Paping  ‘Het tekort aan betaalbare huurwoningen loopt zo dus alleen maar op.’ Ook doet het kabinet niets aan  huurbescherming in de vrije sector, waar de huurprijzen erg hoog zijn.

Verduurzaming

Ook op het gebied van verduurzaming zijn de voorstellen in het regeerakkoord teleurstellend. Er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing. Paping: ‘Dat is een schijntje gezien de enorme opgave die er ligt. Deze korting komt neer op 40 euro per woning.’