Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar

Gehandicapte huurders mogen vanag 1 januari 2015 zonder toestemming van de eigenaar hun huurwoning aanpassen. Dit is één van de wijzigingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Het gaat om aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun huis kunnen wonen, oals bijvoorbeeld een traplift of een woning rolstoeltoegankelijk maken. Gemeenten kunnen besluiten tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing waarna de huurder woningaanpassing zelf regelt. De eigenaar van de woning moet de wijzigingen toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de verhuurder financieel te compenseren na beëindiging van het huurcontract. Een andere belangrijke wijziging is dat een persoonsgebonden budget voor woningaanpassing direct naar de huurder gaat. Eerder werd dit bedrag uitgekeerd aan de eigenaar. Onlangs bleek nog uit een interviewbundel van diverse patiëntenorganisaties dat mensen met een beperking weinig keuzevrijheid hebben over hun eigen woonsituatie. Een belangrijke reden is een gebrek aan geschikte woonruimten.

(bron: Huurwijzer najaar 2014)