Veel aandacht voor de positie van huurders in Kamerdebat energieprestatievergoeding

Afgelopen woensdag werd er in de Tweede Kamer gesproken over de zogenoemde ‘energieprestatievergoeding’ voor ‘nul op de meter’ (NOM)-woningen. Deze vergoeding moeten huurders betalen als hun huis naar een nul-op-de-meterwoning wordt gerenoveerd. Die vergoeding moet even hoog zijn als de besparing op de energierekening zodat huurders netto niet meer gaan betalen. De Kamer debatteerde over het wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen.

De Woonbond vindt dat huurders nooit de dupe mogen worden van grootschalige renovaties zoals naar nul-op-de-meter. De gelijkblijvende woonlasten waren in het wetsvoorstel onvoldoende gegarandeerd. Daarom stuurde de Woonbond  een kritische brief met vragen naar de Tweede Kamer. In het debat bleek dat verschillende politieke partijen de kritiek van de Woonbond onderschrijven. Er was veel aandacht voor de positie van huurders en er werden verschillende moties ingediend om betere bescherming van huurders af te dwingen. Eén van de moties vraagt de minister om een ‘woonlastenwaarborg’ in de wet op te nemen. Met zo’n woonlastenwaarborg hebben huurders de garantie dat de woonlasten niet stijgen. Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over de verschillende moties. De Woonbond gaat er vanuit dat alle partijen inzien dat huurders er bij renovatie naar nul-op-de-meter niet op achteruit mogen gaan.    

Woonlastenwaarborg

De Woonbond en de koepel van woningbouwcorporaties (Aedes) hebben gezamenlijk de woonlastenwaarborg ontwikkeld. Met de waarborg kunnen huurders en corporaties afspraken maken over de huurverhoging bij energiebesparende maatregelen. Het doel is dat de totale woonlasten niet stijgen na renovatie of andere maatregelen. Door na een jaar te meten wat de feitelijke besparing nu is, en waar nodig de vergoeding hierop aan te passen. Het is een instrument om huurders het vertrouwen te geven dat energiebesparende maatregelen werkelijk tot lagere woonlasten leiden.

Wat is Nul-op-de-meter en een energieprestatievergoeding?

Een NOM-woning is een woning waarin gedurende een jaar tijd gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd als wordt verbruikt. Dit houdt in dat de energierekening na een jaar op nul staat. Een enorme woningverbetering met financieel voordeel. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Gewoonlijk worden de kosten voor energiebesparende maatregelen via een huurverhoging terugverdiend. Bij NOM-renovaties zou dat ertoe leiden dat bij veel woningen de huur boven de grens voor sociale huurwoningen uit zal komen. Dat is niet de bedoeling.

Het voorstel is nu: geef het bedrag dat de bewoner in de oude situatie aan het energiebedrijf betaalt (gemiddeld € 150,- per maand) als vergoeding aan de verhuurder, zodat die kan investeren in de NOM-renovatie. De vergoeding die de huurder betaalt, heet de Energieprestatievergoeding (EPV). De EPV valt dus buiten de huur en wordt jaarlijks alleen verhoogd op basis van een consumentenindexcijfer (inflatievolgend). De EPV valt dus óók buiten de huurtoeslag.

bron: Woonbond.nl