Ria Vullings gestopt.

In 2016 is bestuurslid Ria Vullings gestopt met haar taken binnen de huurdersvereniging Gennep.

Wij danken Ria voor de vele fijne jaren dat ze actief bestuurslid was binnen de huurdersvereniging en wensen haar het allerbeste toe.