NIEUWSBRIEF 2018 + ENQUETE

Nieuwsbrief april 2018

Ook dit jaar ontvangt u bij de nieuwsbrief de Huurwijzer van de Woonbond. Hierin wordt stilgestaan bij de huurverhoging/verlaging. Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen gaat Mooiland de huur van een aantal woningen in Gennep en Noordoost-Brabant per 1 juli met 20 tot 30 euro verlagen. Dit om de ontstane verschillen in een straat of appartementencomplex te verkleinen. Voor andere woningen zullen de huren daarom gelijk blijven of verhoogd worden, maar niet meer dan de maximaal toegestane huurverhoging van 3 procent. Meer informatie over de huuraanpassing vindt u op onze website. Bij de nieuwsbrief treft u ook een enquêteformulier aan. Omdat uw mening voor ons heel belangrijk is, verzoeken wij u deze in te vullen.

Even voorstellen: Wout Mulders

page1image1832736

Mijn naam is Wout Mulders en als wijkconsulent van Mooiland werk ik aan
leefbare buurten in Gennep. Ik ga graag het gesprek aan over prettig
wonen in de wijk. Bijvoorbeeld: Wat vindt u van de straat? Voelt u zich er
thuis? Kent u uw buren? Wat gaat goed en wat kan er beter? Samen met u
en andere sociale partners binnen Gennep kijken we naar mogelijkheden.
U kunt ook met mij praten over persoonlijke zaken zoals een
huurachterstand, overlast of een bijzondere verhuiswens. Wilt u iets
bespreken? Neem dan gerust contact met mij op, dan maken we een
afspraak. Wanneer u technische vragen heeft breng ik u in contact met
mijn collega Stefan Koenders. Hij is de Technisch Beheerder van Gennep
en draagt zorg voor het technisch dagelijks beheer, zowel bij verhuizing als
bij (complexere) onderhoudsverzoeken naar aanleiding van klachten. Ook
beoordeelt hij technische vragen wanneer u iets wilt aanbrengen of verbouwen in de woning, bijvoorbeeld een aanbouw of een medische voorziening.
Wout Mulders 088 – 450 1441

Mooiland regelt vervangende behuizing voor Bart Schellekens

Bijna iedereen in de omgeving kent hem: Bart Schellekens uit de Julianalaan. Met zijn rolstoelfiets vormt hij een bekend beeld in de Gennepse straten. Hij redt zich prima. Toen woningcorporatie Mooiland echter aankondigde groot onderhoud aan zijn huis te gaan doen, had Bart een probleem. Dat werd helemaal voor hem opgelost.
Bart werd 53 jaar geleden geboren met een open rug. Zelfstandig wonen begon voor hem in de Genneper Molen. Omdat hij steeds slechter kon lopen, verhuisde hij 16 jaar geleden naar een gelijkvloerse woning in de Julianalaan. Zijn huis was inmiddels toe aan groot onderhoud: hij kreeg een nieuwe badkamer, daarnaast werden het dak en de spouwmuur geïsoleerd. “Toen ik het hoorde, raakte ik helemaal in paniek”, vertelt Bart, “ik kon niet thuisblijven, maar waar moest ik dan heen? Dat moest een plek zijn met een aangepaste douche, maar omdat ik ook een urinestoma heb, was dat niet genoeg. Die moet ik namelijk liggend aanbrengen, dus had ik een bed nodig.” Samen met een goede vriendin ging hij kijken naar mogelijkheden. Waar Bart niet op gerekend had, was de voortvarendheid van Wout Mulders, die sinds 1 december woonconsulent in Gennep is. “Dit was mijn eerste instroom in groot onderhoud”, laat Wout weten, “en ook de eerste inwoner van Gennep die ik mocht ontmoeten.” Wout sprak direct uit dat hij dit probleem zou gaan oplossen. “Op basis van de visie van onze bestuurder Anne Wilbers over maatwerk, durfde ik te zeggen dat we het zouden regelen.”

page2image3801088

De Reiziger
Toen de woonconsulent het verhaal van Bart gehoord had, kwam hij gelijk in actie. Een mogelijkheid zou een TOP-kamer zijn, maar die was niet voorhanden. De uiteindelijke oplossing werd gevonden bij Logement de Reiziger in Ottersum, waar eigenaar Ton Strien er alles aan deed om de hobbels voor Bart weg te nemen. Ook uitvoerder Peter van der Velden
van aannemersbedrijf Van Wijnen zorgde ervoor dat het gladjes verliep. Op de dag van het vertrek verhuisde hij het hoog-laagbed – wat nodig was voor de Buurtzorg -, de fiets en de sta-op-stoel naar Ottersum en tweeëneenhalve week later weer naar Gennep. Er werden twee groepsapps aangemaakt: één met Peter en één met Wout, waardoor de lijntjes kort waren. Bij De Reiziger had Bart een prima tijd: “Het was echt geweldig, de service was goed en er werd met me meegedacht. En wat heb ik lekker gegeten!” Uiteraard was hij toch heel blij toen hij weer in zijn opgeknapte huisje kwam. Over de rol van Mooiland, in dit geval van Wout, kan hij alleen maar positief zijn: “Die inzet van Wout was geweldig, hij was echt de spin in het web.” Deze kijkt er ook goed op terug. “Dit vroeg echt om maatwerk”, stelt hij, “ik ben blij dat Mooiland op mijn oordeel vertrouwd heeft dat dit noodzakelijk was. Als deze inspanning leidt tot zo’n resultaat, word ik daar heel gelukkig van!”

Participatiefonds

De Koepel Grave behartigt de belangen van de huurders in het kernwerkgebied van Mooiland. Ook Huurdersvereniging Gennep is hierin vertegenwoordigd. De Koepel heeft het Participatiefonds in het leven geroep met als doel dat bewonersinitiatieven mogelijk worden gemaakt. Gedacht moet worden aan projecten die de leefbaarheid verhogen, zoals initiatieven om de fysieke kwaliteit van het wonen en/of de woonomgeving te verbeteren of sociale aspecten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid te versterken. Voor u als huurder ligt hier een mooie kans om ideeën te ontwikkelen! Deze kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. De Koepel beoordeelt iedere aanvraag, die beloond kan worden met maximaal 6000 euro.

Prestatieafspraken

Elk jaar maken de gemeenten, samen met Mooiland, de zogenoemde prestatieafspraken. Sinds vorig jaar is Huurdersvereniging Gennep hierin ook gesprekspartner. De afspraken gaan onder andere over nieuwbouw, betaalbaarheid, verkoop, leefbaarheid en kwaliteit. Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 maart jongstleden konden de huurders via een bordspel aangeven welke plus- en minpunten zij in hun leefomgeving ervaren. Hieruit kwamen flink wat zaken naar voren, die wij mee kunnen nemen voor de prestatieafspraken van 2019. Wilt u ook meedenken? Meldt u dan aan bij het secretariaat voor de werkgroep die voor input gaat zorgen. Uw inbreng is van onschatbare waarde!

Redactie: Dorry Smeets Communicatie & Journalistiek

 

ENQUETE 2018:


Wenst u geen naam in te vullen antwoord dan met 'anoniem'
Niet verplicht, wel handig voor feedback