Minister wil huurders wiens toeslag ten onrechte is stopgezet niet compenseren

Ministers Van Veldhoven (Wonen) en staatssecretaris Snel (Financiën) zijn niet van plan om huurders van wie de huurtoeslag ten onrechte werd stopgezet te compenseren.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR 

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen(externe link) van CDA Kamerleden Pieter Omtzigt en Erik Ronnes. De Belastingdienst weet niet bij hoeveel mensen de huurtoeslag onterecht is stopgezet.

Recht op huurtoeslag

Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag, als tegemoetkoming in de woonlasten. Heb je een huurprijs boven de  huurtoeslaggrens? Dan kun je, ook met een laag inkomen, geen huurtoeslag krijgen. De wetgever vindt dat je dan maar goedkoper moet gaan wonen (al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan).

Verworven recht na tijdelijke inkomensstijging

Er is een uitzondering  op deze regel. Als je huurprijs door de jaarlijkse huurstijging tot boven de huurtoeslaggrens stijgt, en je hebt in de maand voorafgaand  aan de huurstijging recht op huurtoeslag, dan behoud je het recht op huurtoeslag. Dit noemt de Belastingdienst een ‘verworven recht’. 

Ook bij huurders met een ‘verworven recht’ blijft er naar het inkomen gekeken worden. Stijgt je inkomen tot boven de grens? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Maar wat als je inkomen daarna weer daalt? Volgens de Belastingdienst had je dan nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat de huurprijs op dat moment boven de huurtoeslaggrens ligt. Daar heeft de Raad van State nu heel duidelijk een streep door gezet. Er wordt bij verworven recht alleen gekeken naar de maand voordat de huurprijs voor het eerst boven de huurtoeslaggrens uit kwam. Dat verworven recht wordt door een tijdelijke inkomensstijging niet verspeeld. Bij een inkomen dat weer gedaald is tot onder de huurtoeslaggrens, heb je dus nog steeds recht op huurtoeslag.

Starre opstelling ministers

Volgens de minister en de staatssecretaris is er geen sprake van een onjuiste interpretatie door de Belastingdienst, maar van ‘een omslag van de interpretatie inzake het verworven recht van de huurtoeslag’. De ministers zien daarom geen aanleiding om huurders te compenseren voor de misgelopen toeslag. Pas vanaf de uitspraak van de Raad van State op 24 juni 2019, zou er sprake zijn van een ‘nieuwe interpretatie’. Woonbonddirecteur Paulus Jansen:  ‘Een huurder heeft, na het onterecht stopzetten van de huurtoeslag in 2017, doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State. Omdat de Belastingdienst na een lang juridisch traject pas half 2019 het deksel op de neus kreeg van de hoogste rechter, kunnen huurders fluiten naar compensatie? Dat is opnieuw een bizar starre opstelling.’ De Woonbond roept de Kamer op in debat te gaan over mogelijke compensatie van huurders. ‘De Belastingdienst heeft fouten gemaakt. Maar de huurders draaien hier nu voor op. Dat is de omgekeerde wereld.’

Onterecht stopgezet? Vraag het op tijd weer aan!

Is je huurtoeslag ten onrechte stopgezet? Vraag het weer aan voor 1 september 2020! Tot die datum kun je namelijk nog huurtoeslag over 2019 aanvragen. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) staat wat de huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens) was per jaar. Leden van de Woonbond kunnen bij de Huurderslijn terecht voor hulp.