Jaarverslag 2018 Koepel Grave

Jaarverslag 2018 

Overleg

De Koepel Grave heeft in 2018 6x zelf vergaderd, en 6 maal met Mooiland

Daarnaast namen Mevr. Scholten, Mevr, van Mun en Hr. Knuiman  5 x maal deel aan het Bestuurlijk Overleg.

Visitatiecommissie  Mooiland 

De Hr. Knuiman, Mevr. Scholten en Mevr. van Mun zijn uitgenodigd voor een gesprek met de visitatiecommissie 

Penningmeester Koepel Grave

In december is besloten dat Mevr. Scholten de penningmeester wordt van Koepel Grave 

De volgende onderwerpen zijn besproken

 maatwerk Huurbeleid, klantenreis, jaarlijkse huurverhoging/verlaging, ZAV ( zelf aangebrachte voorzieningen)  , A t/m Z lijst, aanpassing verkoopstrategie,  labeling van woningen voor ouderen en zorgvragers,  investeringsprojecten, regionale samenwerking woonruimteverdeling, oppluspakket, ongemakkenregeling, lokale activiteitenplannen, participatiefonds, klachtenafhandeling, Aedes benchmarkt, visitatie van Mooiland   

Uitgebrachte adviezen

In samenwerking met de KMAS ( Koepel Mooiland Allen  Samen)  zijn de volgende adviezen uitgebracht:

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ( ZAV) , Jaarlijkse huurverhogingen, Maatwerk in Huurbeleid, Aanpassing verkoopstrategie,  labeling woningen voor zorgvragers en ouderen. 

Werkgroepen Koepel Grave;

Er zijn werkgroepen  geformeerd,  voor de volgende onderwerpen: 

Participatiefonds en website Koepel,, ZAV, Plattegronden van nieuw te bouwen woningen, organiseren van themabijeenkomsten, uitbrengen van adviezen, maatwerk huurbeleid,  

Themabijeenkomst – Scholing

De Koepel heeft twee thema bijeenkomst georganiseerd  over verwarde personen en veiligheid in en om het huis

Dag van het huren.

Deze dag werd georganiseerd door Mooiland. De Koepel heeft zich daar als Koepel Grave gepresenteerd , maar ook de lokale organisaties.

Kwaliteit

De Koepel Grave blijft werken aan kwaliteit 

Januari 2019

Johanna van Mun

Secretaris  Koepel Grave